Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Odbor vedlejšího hospodářství (OVH)
Odbor vedlejšího hospodářství Městského úřadu Vyšší Brod zajišťuje správu komunikací v majetku města, správu bytových domů v majetku města včetně ubytovny a domu s pečovatelskou službou a provoz veřejného osvětlení. Zde naleznete i informaci o výši vodného a stočného pro daný rok.
Sídlo:  Budova MěÚ Vyšší Brod, č.p. 200, boční vchod 
Úřední dny: pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
  středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
  pátek 7:00 - 10:00  

Je možné se telefonicky objednat na konkrétní den a čas.

cp-200
Personální obsazení

,

Josef Vetrák

Technik OVH - pověřen vedením odboru
380 746 468, 725 751 942
vh.pozemky@mestovyssibrod.cz

Ing. Kateřina Svobodová

Technik OVH
380 746 468, 606 261 679
vh@mestovyssibrod.czInformace o odboru

Havarijní telefonní čísla:

 • hlášení závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací (zimní údržba) 725 751 942, 724 336 986

 • hlášení havárií a poruch v bytech a budovách 606 261 679, 725 751 942

 • hlášení poruch veřejného osvětlení (uvádět evidenční čísla umístěná na sloupech) bezplatná tel. linka 800 101 109 (ELTODO CITELUM, s. r. o.) nebo 606 261 679

 • hlášení havárií a poruch na dodávkách tepla a teplé užitkové vody, nonstop dispenčink Komterm 731 669 809

 

Správa komunikací v majetku města:

 • Opravy, údržba a obnova pozemních komunikací v majetku města včetně chodníků a parkovišť
 • Zimní udržba je prováděna dle schváleného operativního plánu zimní údržby
 • vydává vyjádření ke zřízení sjezdu na místní komunikaci

Správa veřejného prostoru:

 • opravy, údržba a obnova veřejného prostoru a technické infrastruktury v majetku města
 • povoluje zábor veřejného prostranství

Správa bytových domů v majetku města:

 • přijímá žádosti o přidělení bytu z městského bytového fondu
 • spravuje bytové domy se 171 byty
 • domu s pečovatelskou službou
 • městské ubytovny
  OVH zajišťuje pro nájemníky služby spojené s užíváním bytů. Kominické služby jsou zajišťovány pro městské objekty subdodavatelsky.

Technická správa hřbitova:

 • spolupracuje s oddělením matriky a evidence obyvatel při zajištění státní správy v oblasti pohřebnictví
 • technicky zajišťuje smuteční obřady

Provoz veřejného osvětlení:

Provoz tepelného hospodářství města:

 • zajišťuje udržbu, rozvoj a rekonstrukce centrálního zdroje tepla (kotelny) a tepelných rozvodů prostřednictvím společnosti Komterm.

Vedení pozemkové držby města Vyšší Brod:

 • příprava podkladů pro jednání rady města a zastupitelstva města:
 • vedení komplexního přehledu a evidence nemovitého majetku města,
 • uzavírání kupních a směnných smluv
 • uzavírání nájemních smluv a pronájem tohoto majetku,
 • evidence plnění smluvních závazků
 • vyřizování restitucí ve prospěch města i ve prospěch osob při vydávání nemovitého majetku dle příslušných předpisů,
 • zastupování města v komisi pro převod pozemků na Státním pozemkovém úřadu (SPÚ) v Českém Krumlově

Dokumenty - zábor, žádosti pozemky a nemovitosti
Žádost o koupi nemovitosti (í)
(doc, 26 kB)

Tiskopis žádosti o koupi nemovitostí - odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod
Ostatní dokumentyOd 1. ledna 2021 odsouhlasilo Zastupitelstvo města Vyšší Brod nové ceny vodného a stočného. Platba bude provedena v jednosložkové formě takto:


 
Vodné a stočné pro rok 2021
  celkem vodné stočné
domácnosti 84,24 45,07 39,19
ostatní 84,24 45,07 39,17

Ceny jsou uvedeny za 1 m3 v Kč včetně DPHÚřední hodiny MěÚ
Pondělí  07:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Středa  07:00 - 11:30  12:00 - 17:00 
Pátek  07:00 - 10:00  

Z úřadu |

I v roce 2021 nám pomáhají získané dotace

Informujeme o získaných dotacích na projekty města, jedná se o velmi pestrou škálu programů od prostředků na výsadbu les až po spolkový a kulturní život... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu

Oznámení MěÚ o změně čísla běžného účtu a o změně systému plateb za komunální odpad... celý článek


Z úřadu |

Zprávy z rady 10/2021

Rada města s v poledním období zabývala především žádostmi o stanoviska a vyjádření k různým stavbám, ať to již byly rodinné domy, nebo stavby většího rozsahu, ale například ...... celý článek


Z úřadu |

Zprávy z rady 09/2021

Informace o aktuálním dění vě městě, v tomto měsíce se zaměřujeme především na probíhající projekty, které řeší město samo, nebo ve spolupráci s jinými organizacemi.... celý článek


Z úřadu |

Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou

Jak na žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Vyšší Brod, kdo může žádat a jaký je celkový postup při schvalování žádosti... celý článek


Z úřadu |

Pravidla pro pronájem městských bytů

Pravidla pro přidělování bytů v bytových domech v majetku města Vyšší Brod.... celý článek


Z úřadu |

Zprávy z rady 05/2020

Rada města se ještě během dubna scházela operativně na mimořádných zasedáních spojených s řešením situace spojené s nouzovým stavem a navazujícími vládními opatřeními. Na konci ...... celý článek


Z úřadu |

VIDEO: Zprávy z rady 04/2020

Během posledního měsíce se rada města schází především na mimořádných zasedáních, na kterých se řeší nutná opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem. Ještě před ...... celý článek


Z úřadu |

Město zahájilo další projekty

(Foto, Video) V posledních týdnech byly zahájeny další projekty města. Odstartovala výstavba nové smuteční síně a oprava kulturní památky – bývalé školy v ulici Míru. Obě ...... celý článek


Z úřadu |

Náhradní výsadba v intravilánu města

Na konci dubna proběhla náhradní výsadba zeleně. Díky ní dochází k obnově aleje v ulici Míru, na které bylo vysazeno osm nových lip.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu 01/2019

Nové zastupitelstvo má za sebou víc jak dva měsíce práce. Jedním z jeho nejdůležitějších úkolů bylo v závěru roku v poměrně krátké době v úzké spolupráci s úřadem připravit ...... celý článek


Z úřadu |

Svoz odpadu - možnost změny 2018

Do 14. prosince 2018 si je možné na odboru ŽP domluvit změnu časového intervalu vývozu nebo změny odpadních nádob... celý článek


Z úřadu |

Přivítali jsme deset nových občánků

Nově narozené občánky přivítal starosta 6. 10. 2018. Do konce roku zorganizujeme ještě jedno vítání. ... celý článek


Z úřadu |

Povinná revize kotle na tuhá paliva

Povinné revize kotlů zavedl zákon o ochraně ovzduší v roce 2012 s tím, že první prohlídku museli mít provozovatelé kotle na tuhá paliva do konce roku 2016... celý článek


Zastupitelé |

Zastupitelé hodnotí svou práci 1

Každý měsíc od března do července 2018 budou postupně vycházet hodnocení jednotlivých zastupitelů (tentokrát Jaroš, Bigas, Ouředník), ve kterých se budou ohlížet za svou čtyřletou ...... celý článek


Z úřadu |

Změna systému nakládání s komunálním odpadem

Nakládání s komunálním odpadem ve Vyšším Brodě je potřeba změnit. Samotné důvody změny lze rozdělit do dvou oblastí; (1)nakládání s odpady od občanů a (2) nakládání ...... celý článek


Z úřadu |

Ukončení ordinace lékaře pro dospělé - vyjádření města

Vyjádření vedení úřadu k nastalé situaci spojené s ukončením ordinace lékařky MUDr. Brudnové. ... celý článek


Z úřadu |

Opakované veřejné projednání ÚP

Na základě ustanovení §53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), se pořizovatel rozhodl ...... celý článek


Tiskové zprávy |

Dvě stavební parcely na prodej

Dvě stavební parcely pro stavbu rodinných domů jsou stále v lokalitě Pod Vodojemem k mání. Nabídky je možné podávat do 20. listopadu 2017.... celý článek


Z úřadu |

Poděkování za třídění odpadů

Celkově bylo ve městě vytříděno a předáno k dalšímu využití 112,623 t odpadů, za které pak město obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s., částku ve výši 221 930 Kč, která bude ...... celý článek


Z úřadu |

Investice, opravy a rekonstrukce

Naplánované investice, opravy a rekonstrukce se postupně realizují.... celý článek


Z úřadu |

Získané dotace

Zpracovávání žádostí o různé dotace probíhalo v zimních měsících. U velké většiny žádostí bylo město úspěšné.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - červenec 2017

Informace z úřadu se věnují činnostem sociálního odboru MěÚ... celý článek


Tiskové zprávy |

Oprava památek pokračuje

S obnovou dalších památek se ve Vyšším Brodě začalo už na jaře. Ještě během letní sezóny budou zářit novotou.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - březen 2017

Informace z úřadu se věnují činnostem stavebního odboru MěÚ, v jehož náplni práce dochází v letošním roce ke změnám.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - únor 2017

Informace z úřadu se tentokrát zaobírají činnostmi souvisejícími s finančním odborem, na kterém navíc proběhlo v nedávné době výběrové řízení na pozici referenta poplatků.... celý článek


... přejít na všechny články