Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Odbor vedlejšího hospodářství (OVH)

Odbor vedlejšího hospodářství Městského úřadu Vyšší Brod zajišťuje správu komunikací v majetku města, správu bytových domů v majetku města včetně ubytovny a domu s pečovatelskou službou a provoz veřejného osvětlení. Správu hřbitova a uzavírání nájemních smluv na hrobovámísta. Zde naleznete i informaci o výši vodného a stočného pro daný rok.

Sídlo:  Budova MěÚ Vyšší Brod, č.p. 200, boční vchod 
Úřední dny: pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Je možné se telefonicky objednat na konkrétní den a čas.

cp-200


Personální obsazení

Štefánia Stolarčíková

Vedoucí OVH
380 746 468, 725 751 942
vh.pozemky@mestovyssibrod.cz

Milena Mučková

Investiční technik OVH
, 606 261 679
vh@mestovyssibrod.cz

Informace o odboru

Havarijní telefonní čísla:

 • hlášení závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací (zimní údržba): 
  607 983 446 (vedoucí tech. služeb) nebo 725 751 942 (vedoucí OVH)

 • hlášení havárií a poruch v bytech a budovách: 
  722 906 641 (technik OVH) nebo 725 751 942 (vedoucí OVH) 

 • hlášení poruch veřejného osvětlení (uvádět evidenční čísla umístěná na sloupech):
  722 906 641 (technik OVH) nebo 725 751 942 (vedoucí OVH)

 • hlášení havárií a poruch na dodávkách tepla a teplé užitkové vody:
  nonstop dispenčink Komterm 731 669 809

 

Správa komunikací v majetku města:

 • Opravy, údržba a obnova pozemních komunikací v majetku města včetně chodníků a parkovišť
 • Zimní udržba je prováděna dle schváleného operativního plánu zimní údržby
 • vydává vyjádření ke zřízení sjezdu na místní komunikaci

Správa veřejného prostoru:

 • opravy, údržba a obnova veřejného prostoru a technické infrastruktury v majetku města
 • povoluje zábor veřejného prostranství

Správa bytových domů v majetku města:

 • přijímá žádosti o přidělení bytu z městského bytového fondu
 • spravuje bytové domy se 171 byty
 • domu s pečovatelskou službou
 • městské ubytovny
  OVH zajišťuje pro nájemníky služby spojené s užíváním bytů. Kominické služby jsou zajišťovány pro městské objekty subdodavatelsky.

Technická správa hřbitova:

 • zajišťuje správu hřbitova a uzavírání nájemních smluv na hrobová místa 
 • technicky zajišťuje smuteční obřady

Provoz veřejného osvětlení:

 • zajišťuje údržbu, rozvoj a rekonstrukce veřejného osvětlení.

Provoz tepelného hospodářství města:

 • zajišťuje udržbu, rozvoj a rekonstrukce centrálního zdroje tepla (kotelny) a tepelných rozvodů prostřednictvím společnosti Komterm.

Vedení pozemkové držby města Vyšší Brod:

 • příprava podkladů pro jednání rady města a zastupitelstva města,
 • vedení komplexního přehledu a evidence nemovitého majetku města,
 • uzavírání kupních a směnných smluv
 • uzavírání nájemních smluv a pronájem tohoto majetku,
 • evidence plnění smluvních závazků
 • vyřizování restitucí ve prospěch města i ve prospěch osob při vydávání nemovitého majetku dle příslušných předpisů,
 • zastupování města v komisi pro převod pozemků na Státním pozemkovém úřadu (SPÚ) v Českém Krumlově

Dokumenty k žádosti o byt

Dokumenty - zábor, žádosti pozemky a nemovitosti
Žádost o koupi nemovitosti (í)
(doc, 26 kB)

Tiskopis žádosti o koupi nemovitostí - odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod

Žádost o přidělení čísla popisného
(doc, 24,5 kB)

Tiskopis žádosti o přidělení čísla popisného - odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod

Žádost o přidělení čísla evidenčního
(doc, 24,5 kB)

Tiskopis žádosti o přidělení čísla evidenčního - odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod


Ostatní dokumenty