Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Odbor vedlejšího hospodářství (OVH)
Odbor vedlejšího hospodářství Městského úřadu Vyšší Brod zajišťuje správu komunikací v majetku města, provoz tepelného hospodářství, správu bytových domů v majetku města včetně domu s pečovatelskou službou a provoz veřejného osvětlení. Zde naleznete i informaci o výši vodného a stočného pro daný rok.
Sídlo:  Budova MěÚ Vyšší Brod, č.p. 200, boční vchod 
Úřední dny: pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
  středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
  pátek 7:00 - 10:00  

Je možné se telefonicky objednat na konkrétní den a čas.
Personální obsazení

Lenka Neubauerová

Vedoucí Odboru vedlejšího hospodářství
380 746 468, 727 820 437
vh.vedouci@mestovyssibrod.cz

Jiří Štěpán

Technik Odboru vedlejšího hospodářství
380 746 468, 606 261 679
vh@mestovyssibrod.cz

Ing. Kateřina Svobodová

Technik Odboru vedlejšího hospodářství
380 746 468, 606 261 679
vh@mestovyssibrod.czInformace o odboru

Havarijní telefonní čísla:

  • hlášení závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací (zimní údržba) 727 820 437, 724 336 986
  • hlášení havárií a poruch v bytech a budovách 606 261 679, 727 820 437
  • hlášení poruch veřejného osvětlení (uvádět evidenční čísla umístěná na sloupech) bezplatná tel. linka 800 101 109 (ELTODO CITELUM, s. r. o.) nebo 606 261 679

Správa komunikací v majetku města:

  • Opravy, údržba a obnova pozemních komunikací v majetku města
  • Zimní udržba je prováděna dle schváleného operativního plánu zimní údržby (viz výše)

Provoz tepelného hospodářství:

  • Zajišťuje výrobu a rozvod tepla a teplé užitkové vody z kotelny pro centrální zásobování teplem

Správa bytových domů v majetku města:

  • městských bytových domů se 171 byty
  • domu s pečovatelskou službou
  • městské ubytovny

OVH zajišťuje pro nájemníky služby spojené s užíváním bytů včetně vyúčtování těchto služeb. Kominické služby jsou zajišťovány pro městské objekty subdodavatelsky.

Provoz veřejného osvětlení:

 
Vodné a stočné pro rok 2020

Od 1. ledna 2020 odsouhlasilo zastupitelstvo města Vyšší Brod nové ceny vodného a stočného. Platba bude provedena v jednosložkové formě takto:

 


 
Vodné a stočné pro rok 2020
  celkem vodné stočné
domácnosti 74,89 40,23 34,66
ostatní 74,89 40,23 34,66
 

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.Úřední hodiny MěÚ
Pondělí  07:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Středa  07:00 - 11:30  12:00 - 17:00 
Pátek  07:00 - 10:00  

Z úřadu |

Zprávy z rady 05/2020

Rada města se ještě během dubna scházela operativně na mimořádných zasedáních spojených s řešením situace spojené s nouzovým stavem a navazujícími vládními opatřeními. Na konci ...... celý článek


Z úřadu |

VIDEO: Zprávy z rady 04/2020

Během posledního měsíce se rada města schází především na mimořádných zasedáních, na kterých se řeší nutná opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem. Ještě před ...... celý článek


Z úřadu |

Město zahájilo další projekty

(Foto, Video) V posledních týdnech byly zahájeny další projekty města. Odstartovala výstavba nové smuteční síně a oprava kulturní památky – bývalé školy v ulici Míru. Obě ...... celý článek


Z úřadu |

Náhradní výsadba v intravilánu města

Na konci dubna proběhla náhradní výsadba zeleně. Díky ní dochází k obnově aleje v ulici Míru, na které bylo vysazeno osm nových lip.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu 01/2019

Nové zastupitelstvo má za sebou víc jak dva měsíce práce. Jedním z jeho nejdůležitějších úkolů bylo v závěru roku v poměrně krátké době v úzké spolupráci s úřadem připravit ...... celý článek


Z úřadu |

Svoz odpadu - možnost změny 2018

Do 14. prosince 2018 si je možné na odboru ŽP domluvit změnu časového intervalu vývozu nebo změny odpadních nádob... celý článek


Z úřadu |

Přivítali jsme deset nových občánků

Nově narozené občánky přivítal starosta 6. 10. 2018. Do konce roku zorganizujeme ještě jedno vítání. ... celý článek


Z úřadu |

Povinná revize kotle na tuhá paliva

Povinné revize kotlů zavedl zákon o ochraně ovzduší v roce 2012 s tím, že první prohlídku museli mít provozovatelé kotle na tuhá paliva do konce roku 2016... celý článek


Zastupitelé |

Zastupitelé hodnotí svou práci 1

Každý měsíc od března do července 2018 budou postupně vycházet hodnocení jednotlivých zastupitelů (tentokrát Jaroš, Bigas, Ouředník), ve kterých se budou ohlížet za svou čtyřletou ...... celý článek


Z úřadu |

Změna systému nakládání s komunálním odpadem

Nakládání s komunálním odpadem ve Vyšším Brodě je potřeba změnit. Samotné důvody změny lze rozdělit do dvou oblastí; (1)nakládání s odpady od občanů a (2) nakládání ...... celý článek


Z úřadu |

Ukončení ordinace lékaře pro dospělé - vyjádření města

Vyjádření vedení úřadu k nastalé situaci spojené s ukončením ordinace lékařky MUDr. Brudnové. ... celý článek


Z úřadu |

Opakované veřejné projednání ÚP

Na základě ustanovení §53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), se pořizovatel rozhodl ...... celý článek


Tiskové zprávy |

Dvě stavební parcely na prodej

Dvě stavební parcely pro stavbu rodinných domů jsou stále v lokalitě Pod Vodojemem k mání. Nabídky je možné podávat do 20. listopadu 2017.... celý článek


Z úřadu |

Poděkování za třídění odpadů

Celkově bylo ve městě vytříděno a předáno k dalšímu využití 112,623 t odpadů, za které pak město obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s., částku ve výši 221 930 Kč, která bude ...... celý článek


Z úřadu |

Investice, opravy a rekonstrukce

Naplánované investice, opravy a rekonstrukce se postupně realizují.... celý článek


Z úřadu |

Získané dotace

Zpracovávání žádostí o různé dotace probíhalo v zimních měsících. U velké většiny žádostí bylo město úspěšné.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - červenec 2017

Informace z úřadu se věnují činnostem sociálního odboru MěÚ... celý článek


Tiskové zprávy |

Oprava památek pokračuje

S obnovou dalších památek se ve Vyšším Brodě začalo už na jaře. Ještě během letní sezóny budou zářit novotou.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - březen 2017

Informace z úřadu se věnují činnostem stavebního odboru MěÚ, v jehož náplni práce dochází v letošním roce ke změnám.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - únor 2017

Informace z úřadu se tentokrát zaobírají činnostmi souvisejícími s finančním odborem, na kterém navíc proběhlo v nedávné době výběrové řízení na pozici referenta poplatků.... celý článek


... přejít na všechny články