Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Informace z úřadu 01/2019

Autor: Jan Straka, místostarosta | Datum: 22.1.2019 - 00:00 | Zhlédnuto: 2786x

Nové zastupitelstvo má za sebou víc jak dva měsíce práce. Jedním z jeho nejdůležitějších úkolů bylo v závěru roku v poměrně krátké době v úzké spolupráci s úřadem připravit návrh rozpočtu na rok 2019. Mezi tím se nejvyšší orgán samosprávy věnoval i dalším oblastem.


Informace z úřadu 01/2019

Větší informovanost

Současné vedení města se chce zaměřit na další zlepšování předávání informací občanům. Začalo jednoduchými opatřeními, které není třeba nijak zvlášť připravovat, ale pro informovanost mají poměrně značný efekt. Díky těmto opatřením občané lépe uvidí, jak orgány města rozhodují. První jednoduché opatření odsouhlasilo jak zastupitelstvo, tak rada města. Hlasování v obou těchto orgánech je nyní adresné, tzn. že je jmenovitě zapsáno, jakým způsobem jednotliví zastupitelé a radní při jednáních hlasují. Adresné hlasování je i součástí souboru usnesení, které je zveřejňováno na úřední desce a ve zpravodaji.

Další otevření informačního toku směrem ven z úřadu se týká hospodářských smluv. Od 1. ledna 2019 je na webových stránkách města zřízen "městský registr smluv", ve kterém budou zveřejňovány všechny hospodářské smlouvy s hodnotou plnění od 50 tisíc korun.

Investice v roce 2019

Na svém posledním zasedání minulého roku zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2019. Město bude hospodařit se 144,5 milióny. Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 98,6 miliónu, výdaje ve výši 144,5 miliónu a financování (část prostředků, které město v minulých letech ušetřilo a nyní použije) ve výši 45,9 milionu. Informace o všech plánovaných investicích najdete ve schváleném rozpočtu města vyvěšeném na úřední desce a na webu.

K největším investicím plánovaným na letošní rok patří výstavba nové smuteční síně, na kterou jsou již připraveny podklady pro veřejnou zakázku a v nejbližším období se bude soutěžit. Dále se město zaměří na výstavbu hřiště v místní části Studánky. Hřiště má dvě části. Část určenou především pro rodiny s dětmi a setkávání a část sportovního hřiště. Zastupitelstvo se při schvalování rozpočtu dohodlo, že pokud na výstavbu získá dotaci, o kterou bude žádat, budou v příštím roce postaveny obě části hřiště. Pokud dotaci nezíská, bude vysoutěžená výstavba rozdělena do dvou etap – v letošním roce by se tak vybudovala část pro rodiny s dětmi a setkávání a v návaznosti na ni pak v roce 2020 část sportovní.

Správa a údržba silnic bude v letošním roce provádět rekonstrukci průtahu městem od křižovatky u Panského domu po penzion Inge. Dle jednání vedení města se Správou a údržbou silnic by práce měly začít na začátku druhého čtvrtletí. Jihočeský kraj bude investorem rekonstrukce komunikace a opravy opěrné zdi nad řekou. Město se k projektu připojí výstavbou nového bezpečnějšího chodníku pod klášterem a nového veřejného osvětlení.