Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Matrika a evidence obyvatel


Oddělení Matriky a evidence obyvatel Městského úřadu Vyšší Brod zajišťuje agendu dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, aj. Oddělení dále zajišťuje ověřování podpisů a listin, agendu kontaktního místa Czech POINT, sestavuje seznamy voličů a vydává voličské průkazy. Plnou agendu oddělení naleznete níže v Informacích o oddělení.


Sídlo:  Budova MěÚ Vyšší Brod, č.p. 250, 1. patro   
Úřední dny: pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Je možné se telefonicky objednat na konkrétní den a čas.

 

 


Personální obsazení

Mgr. Radka Francová

Matrikářka
380 747 127, 724 348 591
matrika@mestovyssibrod.cz
 
Mgr. Radka Francová
 
Matrikářka
380 747 127, 724 348 591
matrika@mestovyssibrod.cz

Informace o oddělení

Matriční obvod:

 • Vyšší Brod
 • Rožmberk nad Vltavou
 • Malšín

Matrika:

 • Ověřování podpisů a listin
 • Žádosti o výpis z rejstříku trestů
 • Vedení a správa matrik
 • Zápisy o narození, uzavření manželství, úmrtí do matričních knih
 • Zpracování podkladů pro zápis matričních událostí mimo republiku pro Zvláštní matriku Brno
 • Svatby v matričním obvodu Městského úřadu Vyšší Brod
 • Sepisování protokolů o uzavření manželství
 • Informace o možnostech uzavřít manželství na jiném vhodném místě, s cizincem, případně v zahraničí
 • Seznam tlumočníků
 • Sestavování harmonogramu svatebních obřadů
 • Kompletace matričních dokladů pro zápisy matričních událostí
 • Potvrzení o změně rodinného stavu, případně změně příjmení sňatkem
 • Dodatečné zápisy do matričních knih
 • Vystavování prvopisů a opisu matričních dokladů
 • Nahlížení do matrik
 • Zápisy o určení otcovství
 • Potvrzení o údajích vedených ve sbírce listin matričního úřadu
 • Vystavování Osvědčení pro uzavření manželství před orgány církví
 • Vystavování Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • Změna jména
 • Změna příjmení
 • Zápisy ženských příjmení v mužském tvaru při sňatku, při narození, v průběhu manželství
 • Zpětvzetí předchozího příjmení po rozvodu
 • Sepisování žádostí a prohlášení pro vydání Osvědčení o státním občanství České republiky
 • Užívání dvou příjmení
 • Užívání dvou jmen
 • Vyměřování a vybírání správních poplatků na úseku matriky
 • Služby CzechPoint
 • Vítání občánků
 • Spolupráce se Sborem pro občanské záležitosti

Evidence obyvatel:

 • Evidence obyvatel v územním obvodu Městského úřadu Vyšší Brod
 • Stálý seznam voličů
 • Seznamy voličů pro volby a referenda
 • Seznamy předškolních dětí
 • Seznamy jubilantů
 • Průběžná aktualizace evidence obyvatel
 • Přihlašování občanů k trvalému pobytu
 • Přehlašování občanů k trvalému pobytu v rámci územního obvodu
 • Potvrzení o změně trvalého pobytu
 • Výdaj dat z informačního systému – doklad o údaji o trvalém pobytu občanů
 • Správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu a přidělení úřední adresy
 • Přehledy o narození, přihlášení k TP, přehlášení TP, odhlášení, úmrtí
 • Podávání informací oprávněným úřadům a spolupráce s nimi
 • Vyměřování a vybírání správních poplatků na úseku EO

Volby:

 • Stálý a zvláštní seznam voličů
 • Seznamy voličů pro volby a referenda
 • Voličské průkazy

 

Nejdůležitější zákony:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů 
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování schody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění posledních předpisů