Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

e-Podatelna


Elektronická podatelna Městského úřadu Vyšší Brod


Elektronické podání znamená

  • podání prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu podatelna@mestovyssibrod.cz
  • podání na technických nosičích dat (CD, USB flash) - lze předat přímo v podatelně

Elektronická podatelna přijímá elektronická podání podepsaná pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.). Informace o tom, jak získat tento certifikát, jsou uvedeny na adrese www.ica.cz nebo www.postsignum.cz

Umístění elektronické podatelny

Městský úřad Vyšší Brod
Míru 250
382 73 Vyšší Brod

Příjem a zpracování elektronického podání

Po obdržení elktronického podání elektronickou podatelnou je provedena kontrola, zda jsou splněny všechny náležitosti potřebné pro zpracování. Například: čitelnost, kontrola přítomnosti škodlivých kódů, zaručený elektronický podpis atd. Následně je odesláno žadateli vyrozumění, na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti, obsahující informace o stavu datové zprávy, zda byla e-podatelnouu přijat a identifikační údaje podání. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracována.

Úřad zasílá datovou zprávu nejpozději první pracovní den bezprostředně následující po dni doručení. Tuto datovou zprávu zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zrpáva odeslána, pokud odesílatel neuvedl ve své žádosti jinou elektronickou adresu pro zaslání.

Jestliže odesílatel žádá zaslání zprávy o přijetí podání v lestinné podobě, e-podatelna mu zprávu v této podobě odešle. Dále, jestliže odesílatel žádá, může být další komunikace s Městským úřadem vedena výhradně v listinné podobě.

Požadavky na elektronická podání

Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech:

formát .doc (Microsoft Word)
formát .docx  (Microsoft Word)
formát .odt (Open Office)
formát .xls (Microsoft Excel)
formát .xlsx (Microsoft Excel)
formát .ods (Open Office)
formát .pdf (Adobe Acrobat)
formát .rtf (textový standard RTF-DCA)
formát .txt (prostý text CP852, 1250)
formát .gif, .jpg, .png, .tif (obrázky vkládané jako přílohy podání)
výše uvedené zabalené v .zip   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při použití jiných formátů nemusí být e-podatelna způsobilá takové podání přijmout.

Jednou e-mailovou zprávou nebo na jednom technickém nosiči dat zasílejte pouze jedno podání.

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími přílohami tohoto podání.

Podle §14 odst. 2 zákona č. 106/1999Sb. (Zákon o svobodném přístupu k informacím) musí být z podání zřejmé, kterému povinném subjektu  je určeno a kdo je činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa). 

Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád, § 37)

Musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen

Nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno, viz. výše.

Podle § 37 odst.2 zákona č.500/2004 Sb. musí být u podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpisnemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou komunikaci prostřednictvím elektronické pošty mezi pracovníky úřadu a občany. 

Dotazy

Dotazy týkající se provozu e-podatelny Městského úřadu Vyšší Brod zasílejte na adresu podatelna@mestovyssibrod.cz. Případně je možné dotaz zaslat na poštovní adresu úřadu.Podatelna otevřena
Pondělí 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 08:00 - 12:00 13:00 - 14:00
Středa 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 12:00 13:00 - 14:00
Pátek 08:00 - 11:00  

 


E-mailovou zprávu na adresu e-podatelny lze odeslat i pomocí tohoto formuláře


Všechny položky formuláře jsou povinné. Pouze soubor s přílohou je volitelný.