Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Volby do Krajských zastupitelstev 2. - 3.10.2020


Volby do zastupitelstev 13 krajů a do Senátu se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020. Druhé kolo voleb do Senátu proběhne 9. a 10. října 2020.
Volby do zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 2.10. 2020 od 14 - 22 hodin a v sobotu 3.10. 2020  od 8 - 14 hodin.

Právo volit do zastupitelstev krajů má státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let a který je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

Každý volič má právo si v úředních hodinách na MěÚ Vyšší Brod, kanceláři matriky a evidence obyvatel, ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů. Volič může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Městský úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti nelze vyhovět.

 

Volební okrsky

MěÚ Vyšší Brod má pro tyto volby zřízeny dva volební okrsky.

1. okrsek -  Klub pod kinem, Míru č.p. 250 - POZOR ZMĚNA!  (volební místnost není přímo v kanceláři úřadu)

 • Pro voliče bydlící v ulicích:
  Míru, Zahradní, 5. Května, Rybářská, Poschoďová, Česká, K Vltavě, Slunečná, Kaplická, Lesní, Klášter, Za klášterem, Na kozinci, Elektrárna
 • Pro voliče bydlící v místních částech:
  Hrudkov, Lachovice, Dolní Jílovice, Kyselov, Lomský Dvůr, Lopatné

 

2. okrsek – Základní škola, Náměstí 58

 • Pro voliče bydlící v ulicích:
  Studánecká, Martínkovská, Na Stráni, Náměstí, Pohraniční Stráže, Na Vyhlídce, Lidická, Dřevařská, Horní
 • Pro voliče bydlící v místních částech:
  Těchoráz, Studánky, Horní Drkolná, Herbertov

 

Na základě přijatého mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platí pro všechny přítomné ve volebních místnostech zákaz pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, šátek či jiné prostředky, která brání šíření kapének.  

 

Voličské průkazy

Volič zapsaný v seznamu voličů pro volby do zastupitelstev krajů, vedeném na MěÚ Vyšší Brod, který nebude moci volit ve „svém“ volebním okrsku, může požádat MěÚ Vyšší Brod o vydání voličského průkazu.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu osobně, a to až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 16 hodin dne 30. 9. 2020, o čemž se sepíše úřední záznam a totožnost voliče se ověří podle jím předloženého průkazu totožnosti, nebo písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů před dnem voleb, tj. do 16 hodin dne 25. 9. 2020.  Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem (tento úkon je osvobozen od poplatku), nebo v elektronické podobě zaslané pouze prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky města (ID naší datové schránky: 7tnbs9d).

Voličský průkaz opravňuje voliče volit pouze ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. To znamená, že volič zapsaný ve stálém seznamu voličů MěÚ Vyšší Brod může na voličský průkaz volit v kterémkoliv okrsku pouze Jihočeského kraje.

S žádostí o vydání voličského průkazu se můžete obracet osobně nebo písemným podáním na MěÚ, kancelář matriky a evidence obyvatel, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod. Vzor písemné žádosti o vydání voličského průkazu zasílanou prostřednictvím České pošty anebo datovou schránkou naleznete na našich webových stránkách: www.mestovyssibrod.cz, v sekci volby.
Voličské průkazy vyřizuje Oddělení Matriky a evidence obyvatel. Více zde.


Mgr. Radka Francová

Matrikářka
380 747 127, 724 348 591
matrika@mestovyssibrod.cz