Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Rok 2021


Smlouvy s hodnotou nad 50.000 Kč bez DPH uzavřené městem Vyšší Brod v roce 2021


01/2021

Název smlouvy

Smlouva o provedení prací

Dodavatel (název a ičo)

Loško ladislav, IČO:01479105

Předmět zakázky

Těžba a přibližování dřeva

Smluvní cena

Dle hmotnatostí: 350,370,380,430,470

Termín zahájení zakázky

08.01.2021

Termín dokončení zakázky

30.01.2021
002/2021

  

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

ČEVAK a.s. IČ: 60849657

Předmět zakázky

Prohlídka vrtu,VB-1 Vyšší Brod a jeho regenerace tlakovou vodou

Smluvní cena

53 900,-Kč + DPH

Termín zahájení zakázky

Termín dokončení zakázky

30.6.2021

 
003 /2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

ENVI-PUR, s.r.o.  IČ: 25166077

Předmět zakázky

úprava stávajícího vodního díla Vyšší Brod – úpravna vody, doplnění membrán

Smluvní cena

14 874 742,-Kč

Termín zahájení zakázky

březen/duben 2021

Termín dokončení zakázky

do 12 měsíců od předání staveniště

 
004/2021

Název smlouvy

Příkazní smlouva

Dodavatel (název a ičo)

OMPRO s.r.o., IČ: 096 72 800

Předmět zakázky

 TDI a BOZP při realizaci stavby -úprava stávajícího vodního díla Vyšší Brod – úpravna vody

Smluvní cena

224 000,-Kč + DPH

Termín zahájení zakázky

březen/duben 2021

Termín dokončení zakázky

do 12 měsíců o předání staveniště

 
005/2021

Název smlouvy

Příkazní smlouva

Dodavatel (název a ičo)

PN OFFICE spol. s r.o., IČ: 28137051

Předmět zakázky

 TDI při realizaci stavby – sportovní hřiště Studánky

Smluvní cena

89 000,-Kč + DPH

Termín zahájení zakázky

březen 2021

Termín dokončení zakázky

srpen 2021

 
006/2021

Název smlouvy

Smlouva o službách číslo: 41/3/7/2021

Dodavatel (název a ičo)

COOP THERM spol. s. r. o., IČ: 135 02 808

Předmět zakázky

Sběr údajů o množství dodaného spotřebovaného tepla zjištěných pomocí indikátorů instalovaných na otopných tělesech nebo měřičů tepla včetně zpracovávání zjištěných údajů a rozúčtování platby připadající na každého příjemce služeb v domě za příslušné zúčtovací období.

Sběr údajů o množství dodané spotřebované teplé vody včetně zpracování zjištěných údajů a rozúčtování platby připadající na každého příjemce v domě za příslušné zúčtovací období, provádět servis a výměny vodoměrů.

Sběr údajů o množství dodané spotřebované studené vody včetně zpracování zjištěných údajů a vyúčtování platby připadající na každého příjemce v domě za příslušné zúčtovací období, provádět servis a výměny vodoměrů.

Smluvní cena

Dle Ceníku ke smlouvě o službách

Termín zahájení zakázky

01.03.2021

Termín dokončení zakázky

Smlouva na dobu neurčitou

 
007/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo rekonstrukce bytu

Dodavatel (název a ičo)

Stavební firma Bína, spol. s r. o.

Předmět zakázky

Rekonstrukce bytu č. 3, bytový dům č. p. 240, ul. K Vltavě

Smluvní cena

306.559,79 bez DPH

Termín zahájení zakázky

25. 3. 2021

Termín dokončení zakázky

30.06.2021
008/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo, přívod plynu, č.p. 240

Dodavatel (název a ičo)

Josef Šuba, IČO: 12884561

Předmět zakázky

Domovní plynovod, přívod plynu pro BJ č. 3

Smluvní cena

cena 99441,- bez DPH

Termín zahájení zakázky

 

Termín dokončení zakázky

30.6. 2021

 


009/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

KOMTERM ČECHY, s. r. o., IČ: 28510011

Předmět zakázky

Obnova řídícího systému pro předávací stanice připojené na CZT Vyšší Brod

Smluvní cena

948 000 Kč + DPH

Termín zahájení zakázky

po podpisu smlouvy

Termín dokončení zakázky

31. 5. 2021

 


010/2021

Název smlouvy

Příkazní smlouva

Dodavatel (název a ičo)

GPL-INVEST s.r.o., IČ: 26070766

Předmět zakázky

Zajištění činnosti v procesu zadání veřejné zakázky na výstavbu bytového domu

Smluvní cena

60 000 Kč + DPH

Termín zahájení zakázky

po podpisu smlouvy

Termín dokončení zakázky

dnem podpisu smlouvy se zhotovitelem


 


011/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

 

Dodavatel (název a ičo)

ASFALTY OD GROUP s.r.o.

 

Předmět zakázky

Oprava výtkuků technologií Silkot,  MK Kyselov-Lopatné-odb.směr Bolechy a parkoviště Náměstí Vyšší Brod.

 

Smluvní cena

209.114,40

Termín zahájení zakázky

4/2021

Termín dokončení zakázky

15.5.2021


 


012/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

Mgr. Šárka Frenclová, IČ: 42414431

Předmět zakázky

Audiovizuální dílo  Videomagazín města Vyšší Brod

Smluvní cena

136 950,-Kč

Termín zahájení zakázky

1.2.2021

Termín dokončení zakázky

31.12.2021


 


013/2021

Název smlouvy

Příkazní smlouva č. 281/2021

 

Dodavatel (název a ičo)

OMPRO  s.r.o.

 

Předmět zakázky

Výkon Technického dozoru stavebníka a výkon Koordinárora BOZP při realizaci stavby „Přístavba MŠ Vyšší Brod

 

Smluvní cena

241.879,-   vč. DPH

Termín zahájení zakázky

4/2021

Termín dokončení zakázky

31.10.2021

 


014/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

 

Dodavatel (název a ičo)

PRADAST spol. s r.o.

IČ: 60826053

Předmět zakázky

Přístavba MŠ Vyšší Brod

 

Smluvní cena

10.004.604,28   vč. DPH

Termín zahájení zakázky

4/2021

Termín dokončení zakázky

31.10.2021


015/2021

Název smlouvy

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21-099-00131 "Rekonstrukce bytu č.3 vč. sklepu, Bytový dům v ul. K Vltavě 240, Vyšší Brod."

Dodavatel (název a ičo)

Stavební firma Bína, spol. s.r.o.

Předmět zakázky

Rekonstrukce bytu č.3 vč. sklepu, Bytový dům v ul. K Vltavě 240, Vyšší Brod

Smluvní cena

Navýšení o vícepráce na celk.

346 254,09,- Kč bez DPH

Termín zahájení zakázky

25.03.2021

Termín dokončení zakázky

30. 06. 2021


016/2021

Název smlouvy

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. 400/2021

Dodavatel (název a ičo)

OMPRO  s.r.o.

 

Předmět zakázky

Výkon Technického dozoru stavebníka a výkon Koordinárora BOZP při realizaci stavby „Oprava ohradní zdi hřbitova –2. etapa, Vyšší Brod

 

Smluvní cena

193.479,-   vč. DPH

Termín zahájení zakázky

4/2021

Termín dokončení zakázky

31.10.2021


017/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

 

Dodavatel (název a ičo)

Kamenné stavby s. r. o. IČ:  05134099

Předmět zakázky

Oprava ohradní zdi hřbitova – 2. etapa, Vyšší Brod

Smluvní cena

5.845.457,18 Kč

Termín zahájení zakázky

4/2021 (1. části díla)

Termín dokončení zakázky

31.10.2021 (1. části díla)


018/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

Inpress a.s. IČ: 26020360

Předmět zakázky

Tisk Vyšebrodského zpravodaje

Smluvní cena

13 970,-Kč/měsíčně za vydání 1 020 ks

Termín zahájení zakázky

1.7.2021

Termín dokončení zakázky

31.12.2024

 


019/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

Komterm Čechy s.r.o. , IČ: 28510011

Předmět zakázky

Oprava úseku teplovodu

Smluvní cena

699 000,-Kč + DPH

Termín zahájení zakázky

Termín dokončení zakázky

do 4 měsíců od data podpisu smlouvy, tj. od 17.5.2021

 


020 2021

 

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

ČEVAK, a.s., IČ: 60849657

Předmět zakázky

Posouzení kapacity ČOV s ohledem na plánovaný rozvoj, návrh modernizace a zkapacitnění

Smluvní cena

136 620,- + DPH

Termín zahájení zakázky

Termín dokončení zakázky

do 30.1.2022


021/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

 

Dodavatel (název a ičo)

ERTL Milan s.r.o., IČ: 07659130

Předmět zakázky

Parkoviště Vyšší Brod, ulice Pohraniční stráže

Smluvní cena

2.776.199,- Kč vč. DPH

Termín zahájení zakázky

5/2021

Termín dokončení zakázky

31 .08. 2021

 


022/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

ASFALT OK GROUP s.r.o., IČ: 28229193

Předmět zakázky

Oprava místní komunikace  - Kyselov, Lopatná, Bolechy

Smluvní cena

172 740,- + DPH

Termín zahájení zakázky

duben 2021

Termín dokončení zakázky

do 15.5.2021

 


023/2021

 

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599

Předmět zakázky

Novostavba bytového domu Vyšší Brod  Pohraniční stráže

Smluvní cena

23 342 869,- + DPH

Termín zahájení zakázky

Termín dokončení zakázky

Do 14 měsíců od předání staveniště


Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

STRABAG a.s., IČ: 60838744

Předmět zakázky

Zabezpečení svahu silnice II/161 Studánky

Smluvní cena

3 768 332,01,- + DPH

Termín zahájení zakázky

Termín dokončení zakázky

do 150 kalendářních dnů ode dne předání staveniště

 


025/2021

Název smlouvy

Kupní smlouva

Dodavatel (název a ičo)

JVPO spol. s r.o., IČ: 26106175

Předmět zakázky

Pořízení přenosné motorové stříkačky

Smluvní cena

113 000,- + DPH

Termín zahájení zakázky

17.6.2021

Termín dokončení zakázky

Do 4 týdnů ode dne podpisu kupní smlouvy

 


026/2021

Název smlouvy

SOD č. 21-099-00319

Dodavatel (název a IČO)

CHYTRÉ STŘECHY s.r.o., IČO: 002 46 191

Předmět zakázky

„Likvidace dřevokazného hmyzu včetně dlouhodobé ochrany a sanace střešní konstrukce č.p. 123 a č.p. 194 ve Vyšším Brodě“

Smluvní cena

119.799,20,- Kč

Termín zahájení zakázky

23.06.2021

Termín dokončení zakázky

Nejpozději do 31.08.2021


027/2021

Název smlouvy

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 21-099-00131

„Rekonstrukce bytu č. 3 vč. sklepu, Bytový dům v ul. K Vltavě 240, Vyšší Brod“

Dodavatel (název a ičo)

Stavební firma Bína, spol. s.r.o.

Předmět zakázky

Rekonstrukce bytu č.3 vč. sklepu, Bytový dům v ul.

K Vltavě 240, Vyšší Brod

Smluvní cena

Navýšení o vícepráce na celk.

387 217,94,- Kč bez DPH

Termín zahájení zakázky

25. 03. 2021

Termín dokončení zakázky

30. 06. 2021


028/2021

 

Název smlouvy

Smlouva o zajištění hudebního vystoupení

Dodavatel (název a ičo)

M.M.Trust s.r.o., Vlašimská 1865/10, Praha 10, IČ: 27399265

Předmět zakázky

F Quintet F.A.Slováčka, Felix A. Slováček, Anna Julie Slováčková

Smluvní cena

70 000,-Kč

Termín zahájení zakázky

8.7.2021

Termín dokončení zakázky

8.7.2021


029/2021

 

Název smlouvy

Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení

Dodavatel (název a ičo)

Zuzana Fialová, Bořkova 1045, Zubří, IČO: 69454400

Předmět zakázky

Koncert skupiny Mňága  a Žďorp

Smluvní cena

55 000,- + 15% DPH

Termín zahájení zakázky

22.7.2021

Termín dokončení zakázky

22.7.2021


030/2021

  

Název smlouvy

Oprava lesní cesty v oddělení 524

Dodavatel (název a ičo)

Pokrývka spol.s.r.o.

Předmět zakázky

Oprava linky v oddělení 524

Smluvní cena

do 100 000,- Kč

Termín zahájení zakázky

20.7.2021

Termín dokončení zakázky

20.8.2021

 


031/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo č. 08/2021

Dodavatel (název a ičo)

ERTL Milan s.r.o. IČO 07659130

Předmět zakázky

Dokončení opravy cesty pod p. Kalmovou.

Smluvní cena

51 776,64 Kč bez DPH

Termín zahájení zakázky

01.08.2021

Termín dokončení zakázky

31.08.2021

 


032/ 2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

Metrostav Infrastructure a.s. IČ: 242 0005

Předmět zakázky

Odvodnění komunikace II/163 v průtahu Vyšší Brod

Smluvní cena

842 388,42 Kč + DPH

Termín zahájení zakázky

po předání staveniště

Termín dokončení zakázky

Do 31.8.2022

 


033/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

Pokrývka spol. s r.o. IČ: 28149157

Předmět zakázky

Úprava linek u Můstku a M. Rastu

Smluvní cena

85 550,-Kč + DPH

Termín zahájení zakázky

23.8.2021

Termín dokončení zakázky

Do 31.8.2021

 


034/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

Schindler CZ, a.s. IČ: 271 27 010

Předmět zakázky

Dodávka a montáž výtahu

Smluvní cena

646 000-Kč + DPH

Termín zahájení zakázky

1.7.2022

Termín dokončení zakázky

30.9.2022

 


035/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo 12/2021

Dodavatel (název a ičo)

ERTL Milan 07659130

Předmět zakázky

Autobusová zastávka

Smluvní cena

167 503,92

Termín zahájení zakázky

01.09.2021

Termín dokončení zakázky

30.09.2021

 


036/2021

Název smlouvy

SOD č. 21-099-00488

„Rekonstrukce bytu č. 3 v ulici Pohraniční stráže č.p.315, Vyšší Brod“

Dodavatel (název a ičo)

Jiří Sedláček, IČO 735 33 611

Předmět zakázky

Rekonstrukce bytu č. 3 v ulici Pohraniční stráže č.p.315, Vyšší Brod

Smluvní cena

591 630 Kč bez DPH

Termín zahájení zakázky

21. 09. 2021

Termín dokončení zakázky

20. 11. 2021

 


037/2021

Název smlouvy

Příkazní smlouva

Dodavatel (název a ičo)

Energy Benefit Centr a.s.,  IČ: 29029210

Předmět zakázky

Administrace dotace ze SFDI

Smluvní cena

165 000-Kč + DPH

Termín zahájení zakázky

po předání kompletní PD

Termín dokončení zakázky

po dobu udržitelnosti projektu

 


038/2021

Název smlouvy

Kupní smlouva

Dodavatel (název a ičo)

JVPO spol s.r.o.,  IČ: 26106175

Předmět zakázky

Ochranné a provozní prostředky

Smluvní cena

80 309,-Kč + DPH

Termín zahájení zakázky

27.08.2021

Termín dokončení zakázky

27.09.2021

 


039/2021

Název smlouvy

SOD č. 21-099-00487

„Rekonstrukce bytu č.4 v ulici Míru č.p. 266, Vyšší Brod“

Dodavatel (název a ičo)

Jiří Sedláček, IČO 735 33 611

Předmět zakázky

Rekonstrukce bytu č.4 v ulici Míru č.p. 266, Vyšší Brod

Smluvní cena

563 662 Kč bez DPH

Termín zahájení zakázky

24.09.2021

Termín dokončení zakázky

20.11.2021

 


040/2021

Název smlouvy

Dodatek č. 1/2021ke smlouvě o dílo č. 21-099-00195

Dodavatel (název a ičo)

ERTL Milan s.r.o.

Předmět zakázky

Parkoviště Vyšší Brod, ulice Pohraniční stráže

Smluvní cena

2 636 758,- Kč

Termín zahájení zakázky

16.07.2021

Termín dokončení zakázky

31.08.2021

 


041/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

ATELIER M.A.A.T.,  IČ: 28145968

Předmět zakázky

Zpracování změny č. 2 ÚP Vyšší Brod

Smluvní cena

90 000,-Kč + DPH

Termín zahájení zakázky

do 1. měsíce od předání schváleného návrhu

Termín dokončení zakázky

do 14 dnů od předání pokynu s usnesením ZM o vydání změny územního plánu

 


042/2021

Název smlouvy

SMLOUVA DÍLO č. 14/2021

Dodavatel (název a ičo)

ERTL Milan s.r.o. 07659130

Předmět zakázky

Propadlí kanál na Těchorázu a Výtluky Těchoraz k LaPro

Smluvní cena

 149 892,70,- Kč

Termín zahájení zakázky

15.09.2021

Termín dokončení zakázky

30.09.2021

 


043/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

Radek Ježek,  IČ: 73477885

Předmět zakázky

PD „Modernizace městského úřadu“

Smluvní cena

275 000,-Kč + DPH

Termín zahájení zakázky

11.10.2021

Termín dokončení zakázky

30.06.2022

 


044/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

Michal Kulík,  IČ: 450 539 36

Předmět zakázky

Zastřešený box na kontejnery v Horní ulici

Smluvní cena

76 500,-Kč + DPH

Termín zahájení zakázky

15.09.2021

Termín dokončení zakázky

31.10.2021

 


045/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

Ing. Jiří Ježek,  IČ: 41930428

Předmět zakázky

Projektová dokumentace vč. inženýrské činnosti na vestavby osobních výtahu v panelových domech

Smluvní cena

165 000,-

Termín zahájení zakázky

13.10.2021

Termín dokončení zakázky

14.03.2022

 


046/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

PasProRea s.r.o. 023 43 100

Předmět zakázky

Dodávka a montáž autobusové zastávky v MČ Studánky

Smluvní cena

113.559,- Kč

Termín zahájení zakázky

20.09.2021

Termín dokončení zakázky

15.10.2021

 


047/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

ASFALT OK GROUP s.r.o. IČ:282 29 193

Předmět zakázky

Oprava místních komunikací technologii SILKOT

Smluvní cena

140 452,93

Termín zahájení zakázky

12.09.2021

Termín dokončení zakázky

22.09.2021

 


048/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

ASFALT OK GROUP s.r.o. IČ:282 29 193

Předmět zakázky

Oprava místních komunikací technologii SILKOT

Smluvní cena

76 665,60

Termín zahájení zakázky

14.09.2021

Termín dokončení zakázky

30.09.2021

 


049/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

ASFALT OK GROUP s.r.o. IČ:282 29 193

Předmět zakázky

Oprava místních komunikací technologii SILKOT

Smluvní cena

156 189.22

Termín zahájení zakázky

01.09.2021

Termín dokončení zakázky

22.09.2021

 


050/2021

Název smlouvy

Příkazní smlouva

Dodavatel (název a ičo)

PN OFFICE spol. s r.o.,  IČ: 281 37 051

Předmět zakázky

Technický dozor a činnost koordinátora BOZP na novostavbu bytového domu

Smluvní cena

330 000,- Kč + DPH

Termín zahájení zakázky

dle realizace stavby, předpoklad 06/2021

Termín dokončení zakázky

dle realizace stavby, předpoklad 08/2022

 


051 2021

Název smlouvy

Dodatek č.1 k SOD č. 21-099-00502

Dodavatel (název a ičo)

POstavPO s.r.o., IČO 26024721

Předmět zakázky

„Oprava zpevněné plochy a sanace izolací na SZ straně objektu č.p. 380, Vyšší Brod“

Smluvní cena

Termín zahájení zakázky

Říjen 2021

Termín dokončení zakázky

22.12.2021

 


052/2021

Název smlouvy

SOD č. 21-099-00502

Dodavatel (název a ičo)

POstavPO s.r.o., IČO 26024721

Předmět zakázky

„Oprava zpevněné plochy a sanace izolací na SZ straně objektu č.p. 380, Vyšší Brod“

Smluvní cena

511 489 Kč bez DPH

Termín zahájení zakázky

Říjen 2021

Termín dokončení zakázky

01. 12. 2021

 


053/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

Galileo Corporation s.r.o.

Předmět zakázky

Venkovní informační kiosek

Smluvní cena

199 300,- + DPH

Termín zahájení zakázky

Září 2021

Termín dokončení zakázky

Listopad 2021

 


054/2021

Název smlouvy

SMLOUVA O DÍLO 12/2021

Dodavatel (název a ičo)

ERTL  Milan s.r.o. 07659130

Předmět zakázky

Vyšší Brod - Lidická u skály

Smluvní cena

167 503,92

Termín zahájení zakázky

01.09.2021

Termín dokončení zakázky

30.09.2021

 


055/2021

Název smlouvy

Kupní smlouva

Dodavatel (název a ičo)

AUTOPROFI s.r.o.,  IČ: 46680888

Předmět zakázky

Prodej automobilu MITSUBISHI L200 DC

Smluvní cena

878 152,49 Kč

Termín zahájení zakázky

18.11.2021

Termín dokončení zakázky

Neprodleně po podpisu smlouvy

 


056/23021

Název smlouvy

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 21-099-00488

Dodavatel (název a ičo)

Jiří Sedláček, IČO 735 33 611

Předmět zakázky

Rekonstrukce bytu č.3 v ulici Pohraniční stráže
č.p. 315, Vyšší Brod

Smluvní cena

616 042 Kč bez DPH

Termín zahájení zakázky

21. 09. 2021

Termín dokončení zakázky

20. 11. 2021

 


057/2021

Název smlouvy

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 21-099-00487

Dodavatel (název a ičo)

Jiří Sedláček, IČO 735 33 611

Předmět zakázky

Rekonstrukce bytu č.4 v ulici Míru
č.p. 266, Vyšší Brod

Smluvní cena

584 484 Kč bez DPH

Termín zahájení zakázky

24. 09. 2021

Termín dokončení zakázky

20. 11. 2021

 


058/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

ČEVAK a.s.,  IČ: 60849657

Předmět zakázky

Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Míru, Vyšší Brod

Smluvní cena

543 633,26 + DPH

Termín zahájení zakázky

Termín dokončení zakázky

20.12.2021

 


059/2021

Název smlouvy

SMLOUVA O DÍLO č. 18/2021

Dodavatel (název a ičo)

ERTL Milan s.r.o.        IČO: 07659130

Předmět zakázky

Zemní práce a úprava ul. Zahradní č.p. 274-275

Smluvní cena

128 917,03 Kč

Termín zahájení zakázky

15.09.2021

Termín dokončení zakázky

13.08.2021

 


060/ 2021

Název smlouvy

SMLOUVA O DÍLO č. 16/2021

Dodavatel (název a ičo)

ERTL Milan s.r.o.        IČO: 07659130

Předmět zakázky

Oprava přístupových chodníků ul. Zahradní č.p.
274-275

Smluvní cena

240 909,79 Kč

Termín zahájení zakázky

01.10.2021

Termín dokončení zakázky

31.10.2021

 


061/2021

Název smlouvy

SMLOUVA O DÍLO č. 16/2021

Dodavatel (název a ičo)

ERTL Milan s.r.o.        IČO: 07659130

Předmět zakázky

Oprava přístupových chodníků ul. Zahradní č.p.
274-275

Smluvní cena

240 909,79 Kč

Termín zahájení zakázky

01.10.2021

Termín dokončení zakázky

31.10.2021

 


062/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

Pokrývka spol. s. r. o. IČO:28149157

Předmět zakázky

Oprava lesní cesty po přívalových deštích

Smluvní cena

163 780,-Kč + 21%DPH

Termín zahájení zakázky

20.10.2021

Termín dokončení zakázky

22.11.2021

 


063/2021

Název smlouvy

SMLOUVA O DÍLO č. 20211203

Dodavatel (název a ičo)

Stavby Krumlov JčK s.r.o. IČO: 03086674

Předmět zakázky

Oprava účelové komunikace Dolní Jílovice

Smluvní cena

446 737 Kč

Termín zahájení zakázky

06.12.2021

Termín dokončení zakázky

15.12.2021

 


064/2021

Název smlouvy

SMLOUVA O DÍLO

Dodavatel (název a ičo)

Stavby Krumlov JčK s.r.o.

Předmět zakázky

Oprava obrubníků

Smluvní cena

178 500vKč

Termín zahájení zakázky

29.11.2021

Termín dokončení zakázky

13.12.2021

 


065/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo č. 21-099-00586

Dodavatel (název a ičo)

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IČO 257 51 018

Předmět zakázky

Solární lampy Kyselov - Bolechy

Smluvní cena

213 315 Kč bez DPH

Termín zahájení zakázky

Prosinec 2021

Termín dokončení zakázky

20.12.2021

 


066/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo č. 21-099-00587

Dodavatel (název a ičo)

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IČO 257 51 018

Předmět zakázky

Solární lampy Vyšší Brod, Rybářská ul. Rozšíření VO

Smluvní cena

213 315 Kč bez DPH

Termín zahájení zakázky

Prosinec 2021

Termín dokončení zakázky

20.12.2021

 


067/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo č. 21-099-00585

Dodavatel (název a ičo)

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IČO 257 51 018

Předmět zakázky

Solární lampa Dolní Jílovice

Smluvní cena

108 239 Kč bez DPH

Termín zahájení zakázky

Prosinec 2021

Termín dokončení zakázky

20.12.2021