Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Rok 2021


Smlouvy s hodnotou nad 50.000 Kč bez DPH uzavřené městem Vyšší Brod v roce 2021


01/2021

Název smlouvy

Smlouva o provedení prací

Dodavatel (název a ičo)

Loško ladislav, IČO:01479105

Předmět zakázky

Těžba a přibližování dřeva

Smluvní cena

Dle hmotnatostí: 350,370,380,430,470

Termín zahájení zakázky

08.01.2021

Termín dokončení zakázky

30.01.2021
002/2021

  

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

ČEVAK a.s. IČ: 60849657

Předmět zakázky

Prohlídka vrtu,VB-1 Vyšší Brod a jeho regenerace tlakovou vodou

Smluvní cena

53 900,-Kč + DPH

Termín zahájení zakázky

Termín dokončení zakázky

30.6.2021

 
003 /2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

ENVI-PUR, s.r.o.  IČ: 25166077

Předmět zakázky

úprava stávajícího vodního díla Vyšší Brod – úpravna vody, doplnění membrán

Smluvní cena

14 874 742,-Kč

Termín zahájení zakázky

březen/duben 2021

Termín dokončení zakázky

do 12 měsíců od předání staveniště

 
004/2021

Název smlouvy

Příkazní smlouva

Dodavatel (název a ičo)

OMPRO s.r.o., IČ: 096 72 800

Předmět zakázky

 TDI a BOZP při realizaci stavby -úprava stávajícího vodního díla Vyšší Brod – úpravna vody

Smluvní cena

224 000,-Kč + DPH

Termín zahájení zakázky

březen/duben 2021

Termín dokončení zakázky

do 12 měsíců o předání staveniště

 
005/2021

Název smlouvy

Příkazní smlouva

Dodavatel (název a ičo)

PN OFFICE spol. s r.o., IČ: 28137051

Předmět zakázky

 TDI při realizaci stavby – sportovní hřiště Studánky

Smluvní cena

89 000,-Kč + DPH

Termín zahájení zakázky

březen 2021

Termín dokončení zakázky

srpen 2021

 
006/2021

Název smlouvy

Smlouva o službách číslo: 41/3/7/2021

Dodavatel (název a ičo)

COOP THERM spol. s. r. o., IČ: 135 02 808

Předmět zakázky

Sběr údajů o množství dodaného spotřebovaného tepla zjištěných pomocí indikátorů instalovaných na otopných tělesech nebo měřičů tepla včetně zpracovávání zjištěných údajů a rozúčtování platby připadající na každého příjemce služeb v domě za příslušné zúčtovací období.

Sběr údajů o množství dodané spotřebované teplé vody včetně zpracování zjištěných údajů a rozúčtování platby připadající na každého příjemce v domě za příslušné zúčtovací období, provádět servis a výměny vodoměrů.

Sběr údajů o množství dodané spotřebované studené vody včetně zpracování zjištěných údajů a vyúčtování platby připadající na každého příjemce v domě za příslušné zúčtovací období, provádět servis a výměny vodoměrů.

Smluvní cena

Dle Ceníku ke smlouvě o službách

Termín zahájení zakázky

01.03.2021

Termín dokončení zakázky

Smlouva na dobu neurčitou

 
007/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo rekonstrukce bytu

Dodavatel (název a ičo)

Stavební firma Bína, spol. s r. o.

Předmět zakázky

Rekonstrukce bytu č. 3, bytový dům č. p. 240, ul. K Vltavě

Smluvní cena

306.559,79 bez DPH

Termín zahájení zakázky

25. 3. 2021

Termín dokončení zakázky

30.06.2021
008/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo, přívod plynu, č.p. 240

Dodavatel (název a ičo)

Josef Šuba, IČO: 12884561

Předmět zakázky

Domovní plynovod, přívod plynu pro BJ č. 3

Smluvní cena

cena 99441,- bez DPH

Termín zahájení zakázky

 

Termín dokončení zakázky

30.6. 2021

 


009/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

KOMTERM ČECHY, s. r. o., IČ: 28510011

Předmět zakázky

Obnova řídícího systému pro předávací stanice připojené na CZT Vyšší Brod

Smluvní cena

948 000 Kč + DPH

Termín zahájení zakázky

po podpisu smlouvy

Termín dokončení zakázky

31. 5. 2021

 


010/2021

Název smlouvy

Příkazní smlouva

Dodavatel (název a ičo)

GPL-INVEST s.r.o., IČ: 26070766

Předmět zakázky

Zajištění činnosti v procesu zadání veřejné zakázky na výstavbu bytového domu

Smluvní cena

60 000 Kč + DPH

Termín zahájení zakázky

po podpisu smlouvy

Termín dokončení zakázky

dnem podpisu smlouvy se zhotovitelem


 


011/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

 

Dodavatel (název a ičo)

ASFALTY OD GROUP s.r.o.

 

Předmět zakázky

Oprava výtkuků technologií Silkot,  MK Kyselov-Lopatné-odb.směr Bolechy a parkoviště Náměstí Vyšší Brod.

 

Smluvní cena

209.114,40

Termín zahájení zakázky

4/2021

Termín dokončení zakázky

15.5.2021


 


012/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

Mgr. Šárka Frenclová, IČ: 42414431

Předmět zakázky

Audiovizuální dílo  Videomagazín města Vyšší Brod

Smluvní cena

136 950,-Kč

Termín zahájení zakázky

1.2.2021

Termín dokončení zakázky

31.12.2021


 


013/2021

Název smlouvy

Příkazní smlouva č. 281/2021

 

Dodavatel (název a ičo)

OMPRO  s.r.o.

 

Předmět zakázky

Výkon Technického dozoru stavebníka a výkon Koordinárora BOZP při realizaci stavby „Přístavba MŠ Vyšší Brod

 

Smluvní cena

241.879,-   vč. DPH

Termín zahájení zakázky

4/2021

Termín dokončení zakázky

31.10.2021

 


014/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

 

Dodavatel (název a ičo)

PRADAST spol. s r.o.

IČ: 60826053

Předmět zakázky

Přístavba MŠ Vyšší Brod

 

Smluvní cena

10.004.604,28   vč. DPH

Termín zahájení zakázky

4/2021

Termín dokončení zakázky

31.10.2021


015/2021

Název smlouvy

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21-099-00131 "Rekonstrukce bytu č.3 vč. sklepu, Bytový dům v ul. K Vltavě 240, Vyšší Brod."

Dodavatel (název a ičo)

Stavební firma Bína, spol. s.r.o.

Předmět zakázky

Rekonstrukce bytu č.3 vč. sklepu, Bytový dům v ul. K Vltavě 240, Vyšší Brod

Smluvní cena

Navýšení o vícepráce na celk.

346 254,09,- Kč bez DPH

Termín zahájení zakázky

25.03.2021

Termín dokončení zakázky

30. 06. 2021


016/2021

Název smlouvy

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. 400/2021

Dodavatel (název a ičo)

OMPRO  s.r.o.

 

Předmět zakázky

Výkon Technického dozoru stavebníka a výkon Koordinárora BOZP při realizaci stavby „Oprava ohradní zdi hřbitova –2. etapa, Vyšší Brod

 

Smluvní cena

193.479,-   vč. DPH

Termín zahájení zakázky

4/2021

Termín dokončení zakázky

31.10.2021


017/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

 

Dodavatel (název a ičo)

Kamenné stavby s. r. o. IČ:  05134099

Předmět zakázky

Oprava ohradní zdi hřbitova – 2. etapa, Vyšší Brod

Smluvní cena

5.845.457,18 Kč

Termín zahájení zakázky

4/2021 (1. části díla)

Termín dokončení zakázky

31.10.2021 (1. části díla)


018/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

Inpress a.s. IČ: 26020360

Předmět zakázky

Tisk Vyšebrodského zpravodaje

Smluvní cena

13 970,-Kč/měsíčně za vydání 1 020 ks

Termín zahájení zakázky

1.7.2021

Termín dokončení zakázky

31.12.2024

 


019/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

Komterm Čechy s.r.o. , IČ: 28510011

Předmět zakázky

Oprava úseku teplovodu

Smluvní cena

699 000,-Kč + DPH

Termín zahájení zakázky

Termín dokončení zakázky

do 4 měsíců od data podpisu smlouvy, tj. od 17.5.2021

 


020 2021

 

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

ČEVAK, a.s., IČ: 60849657

Předmět zakázky

Posouzení kapacity ČOV s ohledem na plánovaný rozvoj, návrh modernizace a zkapacitnění

Smluvní cena

136 620,- + DPH

Termín zahájení zakázky

Termín dokončení zakázky

do 30.1.2022


021/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

 

Dodavatel (název a ičo)

ERTL Milan s.r.o., IČ: 07659130

Předmět zakázky

Parkoviště Vyšší Brod, ulice Pohraniční stráže

Smluvní cena

2.776.199,- Kč vč. DPH

Termín zahájení zakázky

5/2021

Termín dokončení zakázky

31 .08. 2021

 


022/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

ASFALT OK GROUP s.r.o., IČ: 28229193

Předmět zakázky

Oprava místní komunikace  - Kyselov, Lopatná, Bolechy

Smluvní cena

172 740,- + DPH

Termín zahájení zakázky

duben 2021

Termín dokončení zakázky

do 15.5.2021

 


023/2021

 

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599

Předmět zakázky

Novostavba bytového domu Vyšší Brod  Pohraniční stráže

Smluvní cena

23 342 869,- + DPH

Termín zahájení zakázky

Termín dokončení zakázky

Do 14 měsíců od předání staveniště


Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

STRABAG a.s., IČ: 60838744

Předmět zakázky

Zabezpečení svahu silnice II/161 Studánky

Smluvní cena

3 768 332,01,- + DPH

Termín zahájení zakázky

Termín dokončení zakázky

do 150 kalendářních dnů ode dne předání staveniště

 


025/2021

Název smlouvy

Kupní smlouva

Dodavatel (název a ičo)

JVPO spol. s r.o., IČ: 26106175

Předmět zakázky

Pořízení přenosné motorové stříkačky

Smluvní cena

113 000,- + DPH

Termín zahájení zakázky

17.6.2021

Termín dokončení zakázky

Do 4 týdnů ode dne podpisu kupní smlouvy

 


026/2021

Název smlouvy

SOD č. 21-099-00319

Dodavatel (název a IČO)

CHYTRÉ STŘECHY s.r.o., IČO: 002 46 191

Předmět zakázky

„Likvidace dřevokazného hmyzu včetně dlouhodobé ochrany a sanace střešní konstrukce č.p. 123 a č.p. 194 ve Vyšším Brodě“

Smluvní cena

119.799,20,- Kč

Termín zahájení zakázky

23.06.2021

Termín dokončení zakázky

Nejpozději do 31.08.2021


027/2021

Název smlouvy

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 21-099-00131

„Rekonstrukce bytu č. 3 vč. sklepu, Bytový dům v ul. K Vltavě 240, Vyšší Brod“

Dodavatel (název a ičo)

Stavební firma Bína, spol. s.r.o.

Předmět zakázky

Rekonstrukce bytu č.3 vč. sklepu, Bytový dům v ul.

K Vltavě 240, Vyšší Brod

Smluvní cena

Navýšení o vícepráce na celk.

387 217,94,- Kč bez DPH

Termín zahájení zakázky

25. 03. 2021

Termín dokončení zakázky

30. 06. 2021


028/2021

 

Název smlouvy

Smlouva o zajištění hudebního vystoupení

Dodavatel (název a ičo)

M.M.Trust s.r.o., Vlašimská 1865/10, Praha 10, IČ: 27399265

Předmět zakázky

F Quintet F.A.Slováčka, Felix A. Slováček, Anna Julie Slováčková

Smluvní cena

70 000,-Kč

Termín zahájení zakázky

8.7.2021

Termín dokončení zakázky

8.7.2021


029/2021

 

Název smlouvy

Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení

Dodavatel (název a ičo)

Zuzana Fialová, Bořkova 1045, Zubří, IČO: 69454400

Předmět zakázky

Koncert skupiny Mňága  a Žďorp

Smluvní cena

55 000,- + 15% DPH

Termín zahájení zakázky

22.7.2021

Termín dokončení zakázky

22.7.2021


030/2021

  

Název smlouvy

Oprava lesní cesty v oddělení 524

Dodavatel (název a ičo)

Pokrývka spol.s.r.o.

Předmět zakázky

Oprava linky v oddělení 524

Smluvní cena

do 100 000,- Kč

Termín zahájení zakázky

20.7.2021

Termín dokončení zakázky

20.8.2021

 


031/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo č. 08/2021

Dodavatel (název a ičo)

ERTL Milan s.r.o. IČO 07659130

Předmět zakázky

Dokončení opravy cesty pod p. Kalmovou.

Smluvní cena

51 776,64 Kč bez DPH

Termín zahájení zakázky

01.08.2021

Termín dokončení zakázky

31.08.2021

 


032/ 2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

Metrostav Infrastructure a.s. IČ: 242 0005

Předmět zakázky

Odvodnění komunikace II/163 v průtahu Vyšší Brod

Smluvní cena

842 388,42 Kč + DPH

Termín zahájení zakázky

po předání staveniště

Termín dokončení zakázky

Do 31.8.2022

 


033/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

Pokrývka spol. s r.o. IČ: 28149157

Předmět zakázky

Úprava linek u Můstku a M. Rastu

Smluvní cena

85 550,-Kč + DPH

Termín zahájení zakázky

23.8.2021

Termín dokončení zakázky

Do 31.8.2021

 


034/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

Schindler CZ, a.s. IČ: 271 27 010

Předmět zakázky

Dodávka a montáž výtahu

Smluvní cena

646 000-Kč + DPH

Termín zahájení zakázky

1.7.2022

Termín dokončení zakázky

30.9.2022

 


035/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo 12/2021

Dodavatel (název a ičo)

ERTL Milan 07659130

Předmět zakázky

Autobusová zastávka

Smluvní cena

167 503,92

Termín zahájení zakázky

01.09.2021

Termín dokončení zakázky

30.09.2021

 


036/2021

Název smlouvy

SOD č. 21-099-00488

„Rekonstrukce bytu č. 3 v ulici Pohraniční stráže č.p.315, Vyšší Brod“

Dodavatel (název a ičo)

Jiří Sedláček, IČO 735 33 611

Předmět zakázky

Rekonstrukce bytu č. 3 v ulici Pohraniční stráže č.p.315, Vyšší Brod

Smluvní cena

591 630 Kč bez DPH

Termín zahájení zakázky

21. 09. 2021

Termín dokončení zakázky

20. 11. 2021

 


037/2021

Název smlouvy

Příkazní smlouva

Dodavatel (název a ičo)

Energy Benefit Centr a.s.,  IČ: 29029210

Předmět zakázky

Administrace dotace ze SFDI

Smluvní cena

165 000-Kč + DPH

Termín zahájení zakázky

po předání kompletní PD

Termín dokončení zakázky

po dobu udržitelnosti projektu

 


038/2021

Název smlouvy

Kupní smlouva

Dodavatel (název a ičo)

JVPO spol s.r.o.,  IČ: 26106175

Předmět zakázky

Ochranné a provozní prostředky

Smluvní cena

80 309,-Kč + DPH

Termín zahájení zakázky

27.08.2021

Termín dokončení zakázky

27.09.2021

 


039/2021

Název smlouvy

SOD č. 21-099-00487

„Rekonstrukce bytu č.4 v ulici Míru č.p. 266, Vyšší Brod“

Dodavatel (název a ičo)

Jiří Sedláček, IČO 735 33 611

Předmět zakázky

Rekonstrukce bytu č.4 v ulici Míru č.p. 266, Vyšší Brod

Smluvní cena

563 662 Kč bez DPH

Termín zahájení zakázky

24.09.2021

Termín dokončení zakázky

20.11.2021

 


040/2021

Název smlouvy

Dodatek č. 1/2021ke smlouvě o dílo č. 21-099-00195

Dodavatel (název a ičo)

ERTL Milan s.r.o.

Předmět zakázky

Parkoviště Vyšší Brod, ulice Pohraniční stráže

Smluvní cena

2 636 758,- Kč

Termín zahájení zakázky

16.07.2021

Termín dokončení zakázky

31.08.2021

 


041/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

ATELIER M.A.A.T.,  IČ: 28145968

Předmět zakázky

Zpracování změny č. 2 ÚP Vyšší Brod

Smluvní cena

90 000,-Kč + DPH

Termín zahájení zakázky

do 1. měsíce od předání schváleného návrhu

Termín dokončení zakázky

do 14 dnů od předání pokynu s usnesením ZM o vydání změny územního plánu

 


042/2021

Název smlouvy

SMLOUVA DÍLO č. 14/2021

Dodavatel (název a ičo)

ERTL Milan s.r.o. 07659130

Předmět zakázky

Propadlí kanál na Těchorázu a Výtluky Těchoraz k LaPro

Smluvní cena

 149 892,70,- Kč

Termín zahájení zakázky

15.09.2021

Termín dokončení zakázky

30.09.2021

 


043/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

Radek Ježek,  IČ: 73477885

Předmět zakázky

PD „Modernizace městského úřadu“

Smluvní cena

275 000,-Kč + DPH

Termín zahájení zakázky

11.10.2021

Termín dokončení zakázky

30.06.2022

 


044/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

Michal Kulík,  IČ: 450 539 36

Předmět zakázky

Zastřešený box na kontejnery v Horní ulici

Smluvní cena

76 500,-Kč + DPH

Termín zahájení zakázky

15.09.2021

Termín dokončení zakázky

31.10.2021

 


045/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

Ing. Jiří Ježek,  IČ: 41930428

Předmět zakázky

Projektová dokumentace vč. inženýrské činnosti na vestavby osobních výtahu v panelových domech

Smluvní cena

165 000,-

Termín zahájení zakázky

13.10.2021

Termín dokončení zakázky

14.03.2022

 


046/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

PasProRea s.r.o. 023 43 100

Předmět zakázky

Dodávka a montáž autobusové zastávky v MČ Studánky

Smluvní cena

113.559,- Kč

Termín zahájení zakázky

20.09.2021

Termín dokončení zakázky

15.10.2021

 


047/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

ASFALT OK GROUP s.r.o. IČ:282 29 193

Předmět zakázky

Oprava místních komunikací technologii SILKOT

Smluvní cena

140 452,93

Termín zahájení zakázky

12.09.2021

Termín dokončení zakázky

22.09.2021

 


048/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

ASFALT OK GROUP s.r.o. IČ:282 29 193

Předmět zakázky

Oprava místních komunikací technologii SILKOT

Smluvní cena

76 665,60

Termín zahájení zakázky

14.09.2021

Termín dokončení zakázky

30.09.2021

 


049/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

ASFALT OK GROUP s.r.o. IČ:282 29 193

Předmět zakázky

Oprava místních komunikací technologii SILKOT

Smluvní cena

156 189.22

Termín zahájení zakázky

01.09.2021

Termín dokončení zakázky

22.09.2021

 


050/2021

Název smlouvy

Příkazní smlouva

Dodavatel (název a ičo)

PN OFFICE spol. s r.o.,  IČ: 281 37 051

Předmět zakázky

Technický dozor a činnost koordinátora BOZP na novostavbu bytového domu

Smluvní cena

330 000,- Kč + DPH

Termín zahájení zakázky

dle realizace stavby, předpoklad 06/2021

Termín dokončení zakázky

dle realizace stavby, předpoklad 08/2022

 


051 2021

Název smlouvy

Dodatek č.1 k SOD č. 21-099-00502

Dodavatel (název a ičo)

POstavPO s.r.o., IČO 26024721

Předmět zakázky

„Oprava zpevněné plochy a sanace izolací na SZ straně objektu č.p. 380, Vyšší Brod“

Smluvní cena

Termín zahájení zakázky

Říjen 2021

Termín dokončení zakázky

22.12.2021

 


052/2021

Název smlouvy

SOD č. 21-099-00502

Dodavatel (název a ičo)

POstavPO s.r.o., IČO 26024721

Předmět zakázky

„Oprava zpevněné plochy a sanace izolací na SZ straně objektu č.p. 380, Vyšší Brod“

Smluvní cena

511 489 Kč bez DPH

Termín zahájení zakázky

Říjen 2021

Termín dokončení zakázky

01. 12. 2021

 


053/2021

Název smlouvy

Smlouva o dílo

Dodavatel (název a ičo)

Galileo Corporation s.r.o.

Předmět zakázky

Venkovní informační kiosek

Smluvní cena

199 300,- + DPH

Termín zahájení zakázky

Září 2021

Termín dokončení zakázky

Listopad 2021