Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Poplatek ze psů

Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města.Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Ohlašovací povinnost
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své povinnosti do 15-ti dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

Povinnosti ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Kdo je osvobozen od poplatku ze psů uvádí Obecně závazná vyhláška č.6/2019 O místním poplatku ze psů (OZV č.6/2019)

Sazby poplatku
Sazby za kalendářní rok naleznete v OZVč.6/2019 O místním poplatku ze psů.

Platné předpisy

OZV č. 6-2019.pdf
(pdf, 199.4 kB)
Psi úleva.pdf
(pdf, 358.4 kB)
Psi odhlášení.pdf
(pdf, 362.1 kB)

Záležitost vyřizuje

Miroslava Šuníková

Referent daní a poplatků
380 747 129,
finance@mestovyssibrod.cz