Videozpravodaj města leden 2018

Aktuální vydání rekapituluje dění ledna 2018. Mimo jiné redakce navštívila novoroční výšlap na poutní místo Maria Rast, kde někteří vzpomínali, jak tu za mlada ministrovali. Vyšebrodskou ZŠ jako jedinou v Jč. kraji navštívila Šou jeden za všechny, všichni za stůl. Město se prezentovalo v Brně na veletrhu.Ptali jsme se i na opravu silnice na Studánky a na plánované investice.

Videozpravodaj města Vyšší Brod leden 2018

  • Novoroční výšlap na Maria Rast
  • Akce Jeden za všechny, všichni za stůl v ZŠ
  • Prezentace města na veletrhu cest. ruchu v Brně
  • Setkání seniorů
  • Volby prezidenta ČR
  • Oprava silnice na Studánky
  • Plánované investice na letošní rok