Úřad on-linee-Podatelna

Elektronická podatelna Městského úřadu Vyšší Brod

... více na: e-Podatelna

Datová schránka

Datová schránka Městského úřadu Vyšší Brod

... více na: Datová schránka

Dokumenty a formuláře

Důležité dokumenty ke stažení

... více na: Dokumenty a formuláře

Poskytnutí informace 106/99 Sb.

Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

... více na: Poskytnutí informace 106/99 Sb.

Usnesení a zápisy ze zastupitelstva

Výpisy usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva města

... více na: Usnesení a zápisy ze zastupitelstva

Usnesení z rady města

Výpisy usnesení ze zasedání rady města

... více na: Usnesení z rady města

Hlášení závad

Prostřednictvím vloženého formuláře můžete jednoduše a pohodlně upozornit na závadu či nedostatek na městském majetku nebo veřejném prostranství.

V případě závad, které mohou ohrozit majetek či zdraví a vyžadujících okamžitý zásah kontaktujte krizové linky.

Jakékoliv podání či ohlášení v této aplikaci nelze považovat za podání ve smyslu § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

... více na: Hlášení závad