Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Složení rady


Volební období 2018 - 2022


Členové rady

Ing. Milan Zálešák

Starosta
380 746 650, 724 190 333
starosta@mestovyssibrod.cz

Bc. Jan Straka

Místostarosta
380 746 250, 725 483 043
mistostarosta@mestovyssibrod.cz

Heike Voráčková

Předseda finančního výboru
606 641 760,
hvucto@seznam.cz

Zdeněk Vidlák

Zastupitel, člen rady
774 862 568,
zdenek.vidlak@post.cz

Michal Kulík

Předseda kontrolního výboru
602 215 227,
mikul@centrum.cz

Rozdělení kompetencí jednotlivých radních

Jednotliví členové Rady města Vyšší Brod mají svěřeny následující oblasti:

Ing. Milan Zálešák, starosta

 • Oblast sociální a zdravotnictví
 • Oblast dopravy a dopravní obslužnosti
 • Oblast bezpečnosti ve městě
 • Oblast správy majetku
 • Oblast bydlení
 • Komunikace s médii

Bc. Jan Straka, místostarosta

 • Oblast kultury a cestovního ruchu
 • Informovanost občanů
 • Oblast informatiky
 • Obnova památek
 • Rozvoj místních částí
 • Zastupování města na stavebních řízeních
 • Oblast komisí rady města
 • Zpracování podkladů a výstupů jednání orgánů
 • Komunikace s médii

Michal Kulík, člen rady

 • Oblast sportu a školství
 • Komunikace s církevními institucemi
 • Předseda kontrolního výboru

Zdeněk Vidlák, člen rady

 • Pověřen řízením Městské policie
 • Spolupráce v oblasti dopravy a bezpečnosti

Heike Voráčková, členka rady

 • Oblast financí města
 • Ekonomizace činností města
 • Předsedkyně finančního výboru

 

Všichni členové Rady města Vyšší Brod pracují na rozvoji jim svěřených oblastí a radě města předkládají návrhy svých záměrů a řešení aktuálních otázek. Sledují plnění usnesení rady a zastupitelstva v dané oblasti. Dále zajišťují činnosti v samostatné působnosti města v rámci svěřených oblastí, zejména se podílejí na správě organizačních jednotek nebo příspěvkových organizací a zajišťují komunikaci vedení města s těmito složkami. Plní i další úkoly, které nemusí přímo spadat do jejich působnosti, svěřené jim radou nebo zastupitelstvem města.

Starosta města dále plní úkoly vyplývající pro starostu ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Místostarosta plní úkoly starosty v jeho nepřítomnosti nebo plní vymezené úkoly tak, jak je starosta určí při rozhodnutí o způsobu zastupování.