Sběrný dvůr Vyšší Brod
Sběrný dvůr a kompostárna jsou umístěny v prostoru bývalé skládky DPO (příjezd směrem ze silnice na Studánky).
 

Čtvrtek 08:00 - 11:00 14.00 - 17:00
Sobota 09:00 - 12:00  zavřeno

 

Kontakt:

Michal Kaiser

728 875 738
Co je možné uložit

Na místě pro shromažďování odpadů (sběrný dvůr):

  • je zajištěn výkup železa
  • mohou občané Vyššího Brodu bezplatně uložit biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO)
  • mohou občané Vyššího Brodu bezplatně uložit nebezpečný odpad (lednice, mrazáky, elektroniku, oleje, tuky, barvy, zářivky apod.)
  • mohou občané Vyššího Brodu dále bezplatně uložit sklo, plasty a polystyren
  • mohou občané Vyššího Brodu za poplatek 1,- Kč/kg uložit ostatní odpad domácností, zejména odpad velkoobjemový