Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Vydání rybářského lístku / Fischerkarten

Žadatel se musí osobně dostavit na Finanční odbor MěÚ Vyšší Brod. Cizinec může být zastoupen zmocněncem na základě plné moci.Kdo může žádat:

  • Kvalifikačními předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobu pověřenou ministerstvem k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku. V tomto případě to jsou rybářské svazy.
  • Druhý a další rybářský lístek může být vydán žadateli, prokáže-li se dřívějším rybářským lístkem, popřípadě jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku.
  • Cizinci může být rybářský lístek vydán, prokáže-li se platným rybářským lístkem nebo jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, pak i osvědčením o získané kvalifikaci (vydávají rybářské svazy) a rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.

 

Sazba poplatku:

  • Pro české občany i cizince platí stejné správní poplatky dle Zákona o správních poplatcích v platném znění.

 

Doklady, které musím mít sebou:

  • občanský průkaz, cizinci cestovní pas
  • dosavadní rybářský lístek nebo osvědčení o zkoušce z rybářství

 

Lhůty pro vyřízení:

Formulář se vyplňuje přímo na finančním odboru. Pokud žadatel předloží všechny doklady, rybářský lístek je vydán na počkání.

Úřední hodiny úřadu:
pondělí     7:00 - 11:30   12:00 - 17:00

středa       7:00 - 11:30   12:00 - 17:00

pátek        7:00 - 12:00

 

Platné předpisy:

 


R i c h t l i n i e n

für die Ausstellung der Fischerkarten an Angehörige anderer Staaten im Stadtamt von Vyšší Brod (Tschechische Republik)

Die Fischerkarten werden während folgender Amtsstunden ausgestellt: 
Montag      07:00 – 11:30   12:00 – 16:30 Uhr 
Mittwoch    07:00 – 11:30   12:00 – 16:30 Uhr 
Freitag       07:00 – 10:00 Uhr

 

Parteienverkehr Für die Antragstellung ist eine ausreichende Zeitreserve einzurechnen, um alle für die Ausstellung der Fischerkarte notwendigen Amtshandlungen durchführen und die Verwaltungsgebühr an die Stadtkasse vor dem Arbeitsschluss entrichten zu können.

Das Stadtamt von Vyšší Brod ist zuständig für die Ausstellung der Fischerkare für jene Antragstellerinnen und Antragsteller, die ausschließlich auf dem Katastergebiet von folgenden Gemeinden oder Städten vorrübergehend wohnen (Erholungsaufenthalte): Loučovice, Lipno, Přední Výtoň, Drkolná, Vyšší Brod, Kyselov, Malšín, Rožmberk nad Vltavou, Dolní Dvořiště.

 

Der Antrag auf die Ausstellung der Fischerkarte ist von den Angehörigen anderer Staaten persönlich zu stellen. Falls die Antragstellung durch eine Bevollmächtigte oder einen Bevollmächtigten erfolgt, ist dem Beamten des Stadtamts eine vom Antragsteller unterfertigte Vollmacht sowie eine Kopie der notwendigen Dokumente vorzulegen (Personalausweis bzw. Reisepass, Fischerkare für die Tschechische Republik, eine Lizenzbescheinigung oder ein ähnliches Dokument, das in jenem Staat ausgestellt wurde, dessen Staatsbürger der Antragsteller ist).

Bei der Antragstellung sind folgende Dokumente vorzulegen:

  • gültiger Reisepass oder Personalausweis (bitte kein Ersatz durch Führerschein!)
  • ausgefüllter Antrag auf die Ausstellung einer Fischerkarte (Formular im Stadtamt Vyšší Brod oder im Internet verfügbar)
  • eine in der Tschechischen Republik vorab ausgestellte Fischerkarte, Lizenzbescheinigung oder ein ähnliches Dokument, das in jenem Staat ausgestellt wurde, dessen Staatsbürger der Antragsteller ist, oder eine Bescheinigung über die zuerkannte Qualifizierung für die Ausstellung der ersten Fischerkarte (Nachweis einer in der Tschechischen Republik erfolgreich abgelegten Fischerprüfung)
  • Antragstellerinnen und Antragsteller, die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, müssen die Superlegalisierug (Apostille) nachweisen

Ein Führerschein kann nicht als Identitätsnachweis angesehen werden!
Die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger der Bundesrepublik Deutschland müssen Originaldokumente oder deren superlegalisierte Kopien (APOSTILLE) vorlegen. Falls die Apostille-Klausel nicht vorgelegt wird, können Antragsteller aus Deutschland eine Fischerkarte erwerben, die nur 30 Tage gilt.

 

Gebühren für die Ausstellung der Fischerkarte (Zahlungen nur in CZK möglich)

ERWACHSENE, die über eine im Land ihres Hauptwohnsitzes ausgestellte Fischerprüfungsbescheinigung verfügen für die Fischerkarte 1, 3, 10 oder unbestimmte Zeit gilt.

Erwachsene, die über keine im Staat ihres Hauptwohnsitzes ausgestellte Fischerprüfungsbescheinigung verfügen, können in der Tschechischen Republik ausschließlich eine Fischerkarte erhalten, die 30 Tage gilt.

JUGENDLICHE bis 15 Jahre, die über eine im Land ihres Hauptwohnsitzes ausgestellte Fischerprüfungsbescheinigung verfügen für die Fischerkarte 1 oder 3 Jahre gilt.

Jugendliche, die über keine im Staat ihres Hauptwohnsitzes ausgestellte Fischerprüfungsbescheinigung verfügen, können in der Tschechischen Republik ausschließlich eine Fischerkarte erhalten, die 30 Tage gilt.

 

 

Záležitost vyřizuje

Miroslava Šuníková

Referent daní a poplatků
380 747 129,
finance@mestovyssibrod.cz