Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Pečovatelská služba


Informace o sociální službě
Pečovatelská služba poskytovaná dle § 40 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách


logo-ps

Sídlo PS:

Dům s pečovatelskou službou, K Vltavě 380, Vyšší Brod

Podávání žádostí o poskytování PS:

odbor sociálních věcí MĚÚ, Míru 194, Vyšší Brod


Personální zajištění a kontakty:

Mgr. Bc. Lenka Bártová

Vedoucí odboru soc. věcí
380 746 613, 723 063 949
socialni.odbor@mestovyssibrod.cz
Míru 200 (bývalé zlatnictví), Vyšší Brod

Eva Jungová

Pečovatelka
380 746 212, 723 582 326
K Vltavě 380, Vyšší Brod

,

Martina Sýkorová

Pečovatelka
380 746 212, 607 243 979
K Vltavě 380, Vyšší Brod

Irena Dibďáková

Pečovatelka
380 746 212, 723 582 326
K Vltavě 380, Vyšší Brod

Lenka Dojčarová

Pečovatelka
380 746 212, 607 243 979
K Vltavě 380, Vyšší Brod

Eliška Sosnová

Pracovník tísňové péče
728 576 056,
K Vltavě 380, Vyšší Brod

 

Místo poskytování

v domácnostech uživatelů, v lokalitě Vyšší Brod včetně místních částí (Dolní Drkolná, Dolní Jílovice, Herbertov, Hrudkov, Lachovice, Studánky, Těchoraz), obec Horní Dvořiště (včetně místní části Český Heršlák), obec Malšín (včetně místní části Ostrov) a město Rožmberk nad Vltavou (včetně místní částni Přízeř).

Provozní doba

PO – PÁ 7:00 – 15:30 hod. (mimo svátků a dnů pracovního klidu)

Smlouva o poskytování sociální služby

 1. Pečovatelská služba se uživatelům poskytuje na základě smlouvy uzavřené mezi zájemcem o službu na straně jedné a městem Vyšší Brod jakožto poskytovatelem na straně druhé.
 2. Smlouvu za poskytovatele podepisuje starosta města Vyšší Brod jako statutární zástupce.
 3. Změnu rozsahu počtu úkonů, včetně změny výše úhrady za jednotlivé úkony pečovatelské služby, může být sjednána formou dodatku k původní smlouvě.
 4. Ukončení smlouvy se řídí výpovědními důvody a výpovědními lhůtami uvedenými ve smlouvě.
 5. Pečovatelka má právo odmítnout vykonat úkon, který není písemně veden ve smlouvě, pokud to nevyžaduje aktuální situace uživatele služby. Pečovatelka má právo odmítnout provedení úkonu, který je spojený s jakýmkoliv nebezpečím na zdraví či bezpečnosti její nebo uživatele služby.
 6. Nedílnou součástí smlouvy o poskytování sociální služby je sazebník úhrad za poskytované úkony pečovatelské služby a vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby.

 

Úhrada za poskytování sociální služby

Pečovatelská služba se poskytuje osobám:

 1. bez úhrady nákladů
  • v případech stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 75 odst. 2 tohoto zákona)
  • příjemcům dávek ze systému pomoci v hmotné nouzi
  • osobě, kde její příjem a příjem společně posuzovaných osob dosahuje částky do výše 1,5 násobku životního minima osoby a společně posuzovaných osob
 2. za částečnou úhradu nákladů (50% z úhrad stanovených v sazebníku
  • osobě, kde její příjem a příjem společně posuzovaných osob se pohybuje v rozmezí 1,5 – 2 násobku životního minima osoby a společně posuzovaných osob
 3. za plnou úhradu
  • osobám, které mají přiznaný příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, bez ohledu na výši jejich příjmů
  • osobě, kde její příjem a příjem společně posuzovaných osob přesahuje 2 násobek životního minima osoby a společně posuzovaných osob.

Základní činnosti PS

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Fakultativní činnosti PS

 1. Doprava klienta k praktickému lékaři ve V. Brodě a zpět, doprava těžce mobilních a imobilních klientů k vyřízení nutných záležitostí (jednání na úřadech, v bance, na poště, návštěva hřbitova) a zpět.
 2. Doprovod na procházku
 3. Základní péče o pleť, masáž obličeje
 4. Pomoc při jednání s úřady, s vyřízením nárokových dávek pro osoby se zdravotním postižením aj.

 

 
Úřední hodiny MěÚ
Úřední hodiny MěÚ Vyšší Brod
Pondělí  07.00 - 17.00
Středa  07.00 - 17:00
Pátek  07.00 - 10.00

Polední přestávka 11.30-12.00

 


Z úřadu |

Město zahájilo další projekty

(Foto, Video) V posledních týdnech byly zahájeny další projekty města. Odstartovala výstavba nové smuteční síně a oprava kulturní památky – bývalé školy v ulici Míru. Obě ...... celý článek


Z úřadu |

Náhradní výsadba v intravilánu města

Na konci dubna proběhla náhradní výsadba zeleně. Díky ní dochází k obnově aleje v ulici Míru, na které bylo vysazeno osm nových lip.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu 01/2019

Nové zastupitelstvo má za sebou víc jak dva měsíce práce. Jedním z jeho nejdůležitějších úkolů bylo v závěru roku v poměrně krátké době v úzké spolupráci s úřadem připravit ...... celý článek


Z úřadu |

Svoz odpadu - možnost změny 2018

Do 14. prosince 2018 si je možné na odboru ŽP domluvit změnu časového intervalu vývozu nebo změny odpadních nádob... celý článek


Z úřadu |

Přivítali jsme deset nových občánků

Nově narozené občánky přivítal starosta 6. 10. 2018. Do konce roku zorganizujeme ještě jedno vítání. ... celý článek


Z úřadu |

Povinná revize kotle na tuhá paliva

Povinné revize kotlů zavedl zákon o ochraně ovzduší v roce 2012 s tím, že první prohlídku museli mít provozovatelé kotle na tuhá paliva do konce roku 2016... celý článek


Zastupitelé |

Zastupitelé hodnotí svou práci 1

Každý měsíc od března do července 2018 budou postupně vycházet hodnocení jednotlivých zastupitelů (tentokrát Jaroš, Bigas, Ouředník), ve kterých se budou ohlížet za svou čtyřletou ...... celý článek


Z úřadu |

Změna systému nakládání s komunálním odpadem

Nakládání s komunálním odpadem ve Vyšším Brodě je potřeba změnit. Samotné důvody změny lze rozdělit do dvou oblastí; (1)nakládání s odpady od občanů a (2) nakládání ...... celý článek


Z úřadu |

Ukončení ordinace lékaře pro dospělé - vyjádření města

Vyjádření vedení úřadu k nastalé situaci spojené s ukončením ordinace lékařky MUDr. Brudnové. ... celý článek


Z úřadu |

Opakované veřejné projednání ÚP

Na základě ustanovení §53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), se pořizovatel rozhodl ...... celý článek


Tiskové zprávy |

Dvě stavební parcely na prodej

Dvě stavební parcely pro stavbu rodinných domů jsou stále v lokalitě Pod Vodojemem k mání. Nabídky je možné podávat do 20. listopadu 2017.... celý článek


Z úřadu |

Poděkování za třídění odpadů

Celkově bylo ve městě vytříděno a předáno k dalšímu využití 112,623 t odpadů, za které pak město obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s., částku ve výši 221 930 Kč, která bude ...... celý článek


Z úřadu |

Investice, opravy a rekonstrukce

Naplánované investice, opravy a rekonstrukce se postupně realizují.... celý článek


Z úřadu |

Získané dotace

Zpracovávání žádostí o různé dotace probíhalo v zimních měsících. U velké většiny žádostí bylo město úspěšné.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - červenec 2017

Informace z úřadu se věnují činnostem sociálního odboru MěÚ... celý článek


Tiskové zprávy |

Oprava památek pokračuje

S obnovou dalších památek se ve Vyšším Brodě začalo už na jaře. Ještě během letní sezóny budou zářit novotou.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - březen 2017

Informace z úřadu se věnují činnostem stavebního odboru MěÚ, v jehož náplni práce dochází v letošním roce ke změnám.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - únor 2017

Informace z úřadu se tentokrát zaobírají činnostmi souvisejícími s finančním odborem, na kterém navíc proběhlo v nedávné době výběrové řízení na pozici referenta poplatků.... celý článek


... přejít na všechny články