Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je poskytovaná dle § 40 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.


Pečovatelská služba
Sídlo:  Dům s pečovatelskou službou, K Vltavě 380, Vyšší Brod
Podání žádostí: Odbor sociálních věcí MěÚ Vyšší Brod, Míru čp. 200
 Provozní doba pečovatelské služby
 Pondělí  07:00 - 15:30
 Úterý  07:00 - 15:30
 Středa  07:00 - 15:30
 Čtvrtek  07:00 - 15:30
 Pátek  07:00 - 15:30
(mimo svátků a dnů pracovního klidu)


Pečovatelská služba města Vyšší Brod je provozována za finanční podpory Jihočeského kraje.

jihocesky-kraj-barevne


Personální obsazení

Eva Křivánková

Pečovatelka
723 582 326,
K Vltavě 380, Vyšší Brod

Martina Sýkorová

Pečovatelka
607 243 979,
K Vltavě 380, Vyšší Brod

Irena Dibďáková

Pečovatelka
723 582 326,
K Vltavě 380, Vyšší Brod

Lenka Dojčarová

Pečovatelka
607 243 979,
K Vltavě 380, Vyšší Brod

Informace k Pečovatelské službě

Základní činnosti Pečovatelské služby

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Místo poskytování

V domácnostech uživatelů v lokalitě Vyšší Brod včetně místních částí (Dolní Drkolná, Dolní Jílovice, Herbertov, Hrudkov, Lachovice, Studánky, Těchoraz), obec Malšín (včetně místní části Ostrov) a město Rožmberk nad Vltavou (včetně místní částni Přízeř).

Smlouva o poskytování sociální služby

 1. Pečovatelská služba se uživatelům poskytuje na základě smlouvy uzavřené mezi zájemcem o službu na straně jedné a městem Vyšší Brod jakožto poskytovatelem na straně druhé.
 2. Smlouvu za poskytovatele podepisuje starosta města Vyšší Brod jako statutární zástupce.
 3. Změnu rozsahu počtu úkonů, včetně změny výše úhrady za jednotlivé úkony pečovatelské služby, může být sjednána formou dodatku k původní smlouvě.
 4. Ukončení smlouvy se řídí výpovědními důvody a výpovědními lhůtami uvedenými ve smlouvě.
 5. Pečovatelka má právo odmítnout vykonat úkon, který není písemně veden ve smlouvě, pokud to nevyžaduje aktuální situace uživatele služby. Pečovatelka má právo odmítnout provedení úkonu, který je spojený s jakýmkoliv nebezpečím na zdraví či bezpečnosti její nebo uživatele služby.
 6. Nedílnou součástí smlouvy o poskytování sociální služby je sazebník úhrad za poskytované úkony pečovatelské služby a vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby.

Úhrada za poskytování sociální služby

Pečovatelská služba se poskytuje osobám:

 1. bez úhrady nákladů
  • v případech stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 75 odst. 2 tohoto zákona)
  • příjemcům dávek ze systému pomoci v hmotné nouzi
  • osobě, kde její příjem a příjem společně posuzovaných osob dosahuje částky do výše 1,5 násobku životního minima osoby a společně posuzovaných osob
 2. za částečnou úhradu nákladů (50% z úhrad stanovených v sazebníku)
  • osobě, kde její příjem a příjem společně posuzovaných osob se pohybuje v rozmezí 1,5 – 2 násobku životního minima osoby a společně posuzovaných osob
 3. za plnou úhradu
  • osobám, které mají přiznaný příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, bez ohledu na výši jejich příjmů
  • osobě, kde její příjem a příjem společně posuzovaných osob přesahuje 2 násobek životního minima osoby a společně posuzovaných osob 

Důležité dokumenty