Město a samospráva


Základní informace o městě Vyšší Brod, jeho samosprávě a orgánech


Zastupitelstvo, výbory

Volební období 2018 - 2022

... více na: Zastupitelstvo, výbory

Rada města, komise

... více na: Rada města, komise

Městská policie

Výkonný orgán místní samosprávy zabezpečující záležitosti veřejného pořádku na území města.

... více na: Městská policie

Statistické údaje

Základní údaje o rozloze, obyvatelstvu, občanské vybavenosti, školství a službách ve městě

... více na: Statistické údaje

Místní části

Město Vyšší Brod má celkem sedm místních částí. Dolní Drkolnou, Dolní Jílovice, Herbertov, Hrudkov, Lachovice, Studánky a Těchoraz

... více na: Místní části

Členství města

... více na: Členství města

Symboly města

... více na: Symboly města

Stručná historie města

Stručná historie města Vyšší Brod s přesahem do současnosti

... více na: Historie

Fotogalerie

... více na: Fotogalerie