Kaledář samosprávy města (termíny, zasedání, poplatky apod.)


Zasedání zastupitelstva: 28. Veřejné zasedání ZM

28. veřejné zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod

Datum konání akce:27.3.2018
Čas konání:17:30 - 21:00
Místo:Zasedací místnost MěÚ (Město)
Pro vložení do kalendářesoubor ICS

Návrh programu

0. Zahájení jednání

1. Určení ověřovatelů zápisu 95 odst, 1 zákona o obcích/ a zapisovatele

2. Schválení programu jednán ZM

3. Kontrola usnesení ZM ze dne 23.01.2018 a RM od 23.01.2018

4. Přijetí dotací

5. Rozpočtově opatření č. 2/2018

6. Žádost o poskytnutí dotace na pořádní turnaje Magic Cup Šumava FK Dolní Dvořiště

7. Žádost o poskytnutí dotace na činnost Dravé saně, z.s.

8. Žádost o poskytnutí dotace na činnost Turistického spolku Lipenska

9. Žádost o poskytnuti dotace na činnost - Aqualung club klub sportovního potápěni, z. s.

10. Žádost o poskytnutí dotace na činnost Kroužku stolního tenisu ZŠ Vyšší Brod

11. Rozdělení dotace z programu Regenerace MPZ na rok 2018 včetně přidělení příspěvku

12. Schválení smlouvy o dílo na víceúčelově školní hřišti Vyšší Brod

13. Koupě movitých věcí —technologie kotelen od MONTE Vyšší Brod, s.r.o.

14. Žádost o sníženi ceny pozemku p.č. 1194/6 v k.ú. Vyšší Brod

15. Žádost o změnu kupní smlouvy na odprodej pozemků p.č. 1194/19 a p.č. 1715/23 v k. ú. Vyšší Brod

16. Žádost o změnu kupní smlouvy na odprodej pozemku p.č. 1194/7 v k.ú. Vyšší Brod

17. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č_ 17/1 v Ictl. Vyšší Brod

18. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p,č. 502/17 v k.ú_ Studánky u Vyššího Brodu

19. Schválení koupě pozemku p.č, 1505/2 v k.ú. Bolechy

20. Žádost o bezúplatný převod pozemků od UZSVM - kapličky

21. Prodej pozemku p,č. 1194/18 a p.č. 1715/22 v k.ú. Vyšší Brod

22. Uzavření smlouvy o právu provést stavbu

23. Souhlas s trvalým záborem pozemků

24. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene — E.ON

25. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni — E.oN

26. Uzavřeni smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 1705/18 v k,ú. Vyšší Brod

27. Zpráva o činnosti Městské policie Vyšší Brod za rok 2017

28. Zpráva o činnosti Policie ČR, obvodní odděleni Lipno nad Vltavou

29. Pověření Finančního výboru k podání stanovistk ak umístění finančních prostředků na účtech bank

30. Různé