Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Informace pro voliče


Informace pro voliče týkající se voleb do Evropského parlamentu, konaných ve dnech 24. až 25. května 2019


Volby do Evropského parlamentu ve Vyšším Brodě

Kdy budeme volit?

24. 5. 2019 od 14°° do 22°° hodin
25. 5. 2019 od 08°° do 14°° hodin

Kde budeme volit?

Volební místnost pro volební okrsek č.1 – POZOR ZMĚNA 
oproti dřívějšku bude volební místnost v Klubu pod kinem v budově čp. 250 v ulici Míru (vchod z pravé strany budovy MěÚ)

Volební místnost pro okrsek č. 1 se přesune do místnosti v Klubu pod kinem z důvodu zajištění většího komfortu - dostatečně velkých prostor pro voliče hlavně při úpravě volebních lístků a zajištění lepšího a důstojnějšího pracovního prostředí pro členy volební komise. Kromě toho se tímto opatřením vyhneme kolizi provozu odboru životního prostředí s provozem volební místnosti.

Pro voliče bydlící v ulicích:
Míru, Zahradní, 5. Května, Rybářská, Poschoďová, Česká, K Vltavě, Slunečná, Kaplická, Lesní, Klášter, Za klášterem, Na kozinci, Elektrárna

Pro voliče bydlící v místních částech:
Hrudkov, Lachovice, Dolní Jílovice, Kyselov, Lomský Dvůr, Lopatné

Volební místnost pro volební okrsek č.2 – nový pavilon ZŠ Vyšší Brod (vchod z Martínkovské ulice)

Pro voliče bydlící v ulicích:
Studánecká, Martínkovská, Na Stráni, Náměstí, Pohraniční Stráže, Na Vyhlídce, Lidická, Dřevařská

Pro voliče bydlící v místních částech:
Těchoráz, Studánky, Horní Drkolná, Herbertov

Kdo může volit?

Aktivní volební právo do Evropského parlamentu má na území ČR:

  1. každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let,
  2. občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhne nejméně 18 let je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo evidovanému přechodnému pobytu na území ČR

Občan jiného členského státu musí požádat příslušný obecní úřad o zapsání do seznamu voličů pro volby do EP anebo o přepsání údajů z dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí, pokud byl v tomto na vlastní žádost v minulosti zapsán. Bez zápisu nebo přenesení údaje do seznamu voličů pro volby do EP mu hlasování nebude umožněno. Občan jiného členského státu, který má povolen trvalý pobyt nebo evidovaný přechodný pobyt na území města Vyšší Brod, může požádat osobně o zapsání nebo přenesení údajů do seznamu voličů pro volby do EP na MěÚ Vyšší Brod, v kanceláři matriky (1. patro), a to nejpozději do 16 hodin dne 14. 4. 2019. Vzhledem k tomu, že den 14. 4. 2019 vychází na neděli, bude v uvedené kanceláři zajištěna pro účel zápisu anebo přenesení údajů dne 14. 4. služba od 8 do 11 hod a od 12 do 16 hod. Při podání žádosti je občan jiného členského státu povinen předložit průkaz totožnosti – povolení k pobytu cizince.

Dále každý volič má právo si v úředních hodinách v kanceláři matriky ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů, popř. může požadovat doplnění údajů nebo provedení opravy. MěÚ je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit, proč nelze žádosti vyhovět.

Voličské průkazy

Pro volby do EP se vydávají voličské průkazy. Voličům zapsaným v seznamu voličů pro volby do EP, vedeného MěÚ Vyšší Brod, kteří nebudou moci volit ve svém okrsku, vydá MěÚ Vyšší Brod na jejich žádost voličský průkaz. Voliči s voličským průkazem můžou uplatnit volební právo v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu do Evropského parlamentu, a to:

  1. osobně, až do okamžiku uzavření seznamu voličů, tj. do 16 hodin dne 22. 5. 2019 na MěÚ Vyšší Brod, kancelář matriky,
  2. písemným podáním, doručeným nejpozději 7 dnů před dnem voleb, tj. do 16 hodin dne 17. 5. 2019. Toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky města Vyšší Brod – ID 7tnbs9d.

Vzor písemné žádosti o vydání voličského průkazu naleznete na na webu města.

MěÚ Vyšší Brod vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb, tj. od 9. 5. 2019, a to osobním předáním voliči nebo předáním osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu anebo jej zašle na jím uvedenou
adresu v žádosti o vydání voličského průkazu. Upozorňujeme, že v případě ztráty voličského průkazu nelze vyhovět žádosti voliče o vydání nového voličského průkazu a voliči tak nemůže být volba umožněna.