Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Oznámení o výběrovém řízení na místo sociálního pracovníka Pečovatelské služby

Datum: 10.1.2020 | Zhlédnuto: 89x

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

            V souladu s § 7, odst. 1, písm. b/ zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

 

v y h l a š u j i výběrové řízení na místo

Sociálního pracovníka pečovatelské služby

 

1. Druh práce a místo výkonu práce

Základní náplň práce je výkon agendy sociálního pracovníka pečovatelské služby na oboru sociálních věcí.

Místo výkonu práce je Městský úřad Vyšší Brod, Míru 200, 382 73 Vyšší Brod. Předpokládaný nástup je od 1. 5 2020 nebo dle dohody. Jedná se o 0,5 pracovní úvazek na dobu neurčitou se tříměsíční zkušební dobou.

2. Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem.

3. Další požadavky 

  • vzdělání dle § 110 odst 4 zákona 108/2006 SB., o soc. službách (vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost nebo vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu)
  • Praxe v daném oboru vítána.
  • Uživatelská znalost PC (Word, Excel, Outlook), řidičské oprávnění skupiny B
  • Organizační a řídící schopnosti, samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost
  • Komunikativnost – příjemné vystupování, vstřícnost k občanům a umění jednat s lidmi
  • Časová flexibilita – přítomnost na jednáních orgánů města, ochota dále se vzdělávat v oboru

5. Platová třída odpovídající druhu práce

Zařazení do platové třídy bude provedeno dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

6. Podání přihlášky

Zájemce podá písemnou přihlášku na adresu Město Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, případně na podatelnu Městského úřadu Vyšší Brod nejpozději do

dne 31. 1. 2020

Přední stranu obálky označte slovy: „ Výběrové řízení – sociální pracovník – NEOTVÍRAT“

 

7. Obsah přihlášky

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

a/ jméno, příjmení a titul zájemce

b/ datum a místo narození zájemce

c/ státní příslušnost zájemce

d/ místo trvalého pobytu zájemce (z důvodu kontaktu uveďte i tel. číslo nebo e-mail)

e/ čestné prohlášení, týkající se osob narozených před 1.12.1971, ohledně splnění předpokladů  dle zákona č. 451/1991 Sb., (lustrační zákon)

f/ číslo občanského průkazu nebo číslo o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

g/ datum a podpis zájemce

 

8. Přílohy k přihlášce

a/ životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností

b/ výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

c/ ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

d/ písemný  souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení v souladu s č. 4 odst. 11 GDPR

 

Bližší informace podá Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ Vyšší Brod, tel. 720 367 636.

Vyšší Brod 10.1.2020

 

                                                                         


Aktuality
Cena vodného a stočného pro rok 2020
Cena vodného a stočného pro rok 2020
Od 1. ledna 2020 odsouhlasilo zastupitelstvo města Vyšší Brod nové ceny vodného a stočného. Platba bude provedena v jednosložkové formě.
Autobusové řády od 1.3.2020
Autobusové řády od 1.3.2020
Řády platné od 1.3.2020 do 12.12.2020.
ČSAD Autobusy České Budějovice vydávají s platností od 1.3.2020 nové jízdní řády na trasách: Kaplice - Rožmberk n/Vlt. - Frymburk a Český Krumlov - Rožmberk n/Vlt. - Frymburk.
Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Vyšší Brod a prodlužování nájmů
Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Vyšší Brod a prodlužování nájmů
Pravidla pro pronájem bytů v bytových domech ve vlastnictví města Vyšší Brod a pro prodlužování nájemních vztahů k bytům včetně souvisejících formulářů najdete v sekci: O městě – Odbory a oddělení městského úřadu - Odbor vedlejšího hospodářství - Důležité dokumenty
"Výjezdní pracoviště" Úřadu práce ČR od 1.1.2020
od 1.1.2020
Z důvodu optimalizace na Úřadu práce ČR bude od 01.01.2020 ve Vyšším Brodě otevřené „Výjezdní pracoviště“: středy od 8:00 do 11:30 hod.
Základní škola Vyšší Brod
Základní škola Vyšší Brod
Základní škola Vyšší Brod - školní jídelna přijme na HPP vyučenou kuchařku s praxí, nástup možný dle dohody.
Bezplatná poradna -  ICOS Český Krumlov
Bezplatná poradna - ICOS Český Krumlov
Termíny otevření pro pobočku Vyšší Brod, K Vltavě 380 (DPS)
Zápis do dětské skupiny
Zápis do dětské skupiny
18. 11. 2019
Informace o zápisu do Dětské skupiny města Vyšší Brod.
Vyšebrodský zpravodaj 11/2019
Vyšebrodský zpravodaj 11/2019
aktuální vydání online
Online vydání Vyšebrodského zpravodaje na Listopad 2019. Začtěte se do vzpomínek na 17. listopad 1989. Dozvíte se také, jak se vyšebrodským stolním tenistkám daří nově ve druhé lize žen! Nechybí informace z úřadu a pravidelné rubriky.
... přejít na všechny aktuality